« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_22_mapa.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_22_mapa.pdf
549% „ 58?
<br> c- 588
<br>.9 r' _“ 72 Svod ze stávající skříně RlSO na stáv.PB č.60 4 '“ 597/6 do nového zemního kabelového vedení / AYKY 3x120+70 v délce lOm,jenž bude zaústěno 5- _ do nové rozpojovací skříně SR822._ ' „it."-"".<.> -=_ Stávající zemní kabelové vedení \ L' _ __; AYKY 4x35 a AYKY 4x70 budou naspojkovány,prodlouženy C a! v délce 10m a přepojeny do SR822./
<br>.: š! 970
<br> Nová připojovací skříň 88200 v pilíři na hranici p.č.568 a 117/3.L Nové zemní kabelové vedení 2xAYKY 4x70 v délce 3m bude naspojkováno na stávající zemní kabelové vedení AYKY 4x70 <.>
<br> Řez ll
<br> 1 - - '.— »JÍIL/ T
<br> ; 'IOOl/3 /00// 2
<br> Kácení náletových dřevin v rozsahu 12m2 <.>
<br> Na qi'ňunjířím '; b de proveden svod d ové skříně SWD
<br> H.?/3 /32// G_ m „A
<br> LEGENDA
<br> hranice parcel KN 1025 parcelní číslo KN hranice k.ú.-- navrhované ochranné pásmo — — — — — dočasný zábor — 459m2 kabelová trasa NN prostup pod komunikací,ochrana
<br> i! rozvodná skříň _L É <> uzemnění,svodič,spojka
<br> stávající podpěmý bod: sloup
<br> |! stávající rozvodná skříň._ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA ŠSŽ kácení náletových dřevrn MĚČJJQDLFMMaĚMMÉ
<br> Pi'i'ljt'kkn'ú linkumcnlucc h_vlil uvěří.—na \' územním
<br> Í'íR'ui u_i-L' ld "lidem m | i:; 1' „.<.>,_
<br>.mťč 2944522 'Ěá Ě? ?ĚĚÝWÉĚ'É'"
<br> ?:: dne- 451,22 „mág,pluh-is M;" ' LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ '_.-“'
<br> — J\—> —— J\—> — vedení elektro NN podzemní — ČEZ
<br> — M — — J\—> — — vedení elektro NN nadzemní — ČEZ
<br> — V0 — — V0 — _ veřejné osvětlení nadzemní — OKas
<br> -— — — "-- — sdělovací vedení nadzemní — Telco Pro Servise —.-—_„_„ — — "u — — sdělovací vedení nadzemní — CEllN
<br> —— J\—» — — J\—» — — vedení elektro VN nadzemní — ČEZ
<br> _— )— — >— — kanalizace — OVáK
<br> plynovod STL — GasNet
<br> :
<br> l— !
<br> í-zx „\ l "
<br> &
<br> POZNÁMKA ' - Í / VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt p.v./.S ' l
<br> SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
<br>.—
<br> KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Ostrava k.ú.Nová Ves u Ostravy (okres Ostrava—město) 713937; '““4— “\ ...

Načteno

edesky.cz/d/5119576

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz