« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Usnesení o ohledání vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Usnesení o ohledání vozidla
;;r,<.>,-',r,? “„a.<.> „ „ » z _ „,JD„ “».upa,<,> 1.— > <,>
<br> SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD,MARIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO
<br> vAŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: MCBJIH/00756/2022/SÚ/Br SPIS.ZN-i S-MCBJIH/13363/2021/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX
<br> FAX: XXX XXX XXX
<br> TEL.: 545 427 542
<br> MOB:
<br> E'MA'LÍ josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 18.1.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ o OHLEDÁNÍ VOZIDLA
<br> Výroková část:
<br> Silniční správní úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-j ih (dále jen „silniční správní úřad“),jako silniční správní úřad příslušný ve věcech místních komunikací podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a čl.30 odst.2) písm.b) Statutu města Brna,obdržel dne 20.12.2021 žádost o ohledání vozidla vsouladu sust.5 1% odst.5 zákona o pozemních komunikacích,kterou podal zástupce vlastníka,správce místní komunikace,společnost
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČO 60733098,Renneská třída 787/1a,639 00 Brno
<br> (dále jen „správce“) a na základě této žádosti silniční správní úřad vykoná ohledání vozidla dle ust.& 19d odst.5 zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> Jedná se o vozidlo stříbrné barvy bez RZ a viditelného VIN kódu,které je odstaveno na místní komunikaci ul.Perunova.'
<br> Správce odůvodnil ohledání vozidla z důvodného podezření,odstavení vozidla na místní komunikaci V rozporu s ust.& 19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Neznámý Vlastník,provozovatel vozidla stříbrné barvy bez RZ a viditelného VIN kódu,odstavil toto vozidlo na místní komunikaci ul.Perunova.Na základě této skutečnosti pojal správce této místní komunikace důvodné podezření,že je vozidlo odstaveno v rozporu s ust.% 19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích (na místních komunikacích je dále zakazována odstavovat silniční vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Načteno

edesky.cz/d/5119571

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz