« Najít podobné dokumenty

Městys Polešovice - Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Staroměstsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Polešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2022.pdf (183.58 kB)
Schválený rozpočet Mikroregionu Staroměstsko
<br> na rok 2022
<br>
PŘÍJMY
<br> OdPa Seskupení Částka
<br>
0000 41 – Neinvestiční přijaté transfery 239 000
<br>
Ostatní záležitosti kultury
3319 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků 115 000
<br>
PŘÍJMY CELKEM 354 000
<br>
<br>
VÝDAJE
<br> OdPa Seskupení Částka
pol.v Kč
Komunální služby a územní rozvoj
3639 50 – Platy 13 000
<br> 51 – Neinvestiční nákupy 110 000
52 – Neinvetič.transfery soukromoprávním subj.189 000
(Region Slovácko)
<br>
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 51 – Neinvestiční nákupy (služby peněžních ústavů) 3 000
<br>
VÝDAJE CELKEM 315 000
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br> OdPa Seskupení Částka
pol.v Kč
<br>
0000 81 – Financování z tuzemska – 39 000
<br>
FINANCOVÁNÍ CELKEM – 39 000
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 13.12.2021
<br>
<br> Sňato: do schválení nového rozpočtu na rok 2023
<br>
<br> Zveřejnění na vzdálené adrese: www.mikroregionstaromestsko.cz + úřední desky členských obcí
K nahlédnutí v listinné podobě: MěÚ Staré Město,dveře č.107,tajemnice mikroregionu
Schválený střednědobý výhled mikroregionu (156.52 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Mikroregionu Staroměstsko na období 2023 -2024
<br>
PŘÍJMY 2023 2024
<br> OdPa Seskupení Částka Částka
pol.v Kč v Kč
<br>
<br> 0000 41 – Neinvestiční přijaté transfery 240 000 240 000
<br>
Ostatní záležitosti kultury
3319 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků 120 000 120 000
<br>
PŘÍJMY CELKEM 360 000 360 000
<br>
VÝDAJE 2023 2024
<br> OdPa Seskupení Částka Částka
pol.v Kč v Kč
<br>
<br> Komunální služby a územní rozvoj
3639 50 – Platy 13 000 13 000
<br> 51 – Neinvestiční nákupy 115 000 117 000
52 – Neinvetič.transfery soukromoprávním subj.195 000 195 000
<br>
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 51 – Neinvestiční nákupy 5 000 5 000
<br>
VÝDAJE CELKEM 328 000 330 000
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ 2023 2024
<br> OdPa Seskupení Částka Částka
pol.v Kč v Kč
<br>
0000 81 – Financování z tuzemska – 32 000 – 30 000
<br>
FINANCOVÁNÍ CELKEM – 32 000 – 30 000
<br>
<br>
Vyvěšeno: 13.12.2021
<br> Sňato: do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu
<br>
Zveřejnění na vzdálené adrese: www.mikroregionstaromestsko.cz + úřední desky členských obcí
K nahlédnutí v listinné podobě: MěÚ Staré Město,dveře č.107,tajemnice mikroregionu
rozpočtové opatření č. 2 (230.79 kB)
Rozpočet mikroregionu Staroměstsko na rok 2021 —
<br> - po provedení rozpočtového opatření: Č.2/2021 Rozpočet DSO 2021 Rozpočtové opatření č.2 schválen usnesením SCHVÁLENO USNESENÍM ORGÁNU Dso: valná hromada valné hromady ze dne DATUM SCHVÁLENÍ' 10 12 2021 15.12.2020 ' ' ' Rozpočtové příjmy RS RU & | pol.om :DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ DLE Rozměrové SKLADBY 2021 2021 Tř-1 _ \__._ \Da.ň_ov_ée_říimv__„ _ _ _ _0.__0 TřA-zi Í__\__.<.> __'_'__\Neaaw-p.0mr__ _ _ 13319 111300 _3319 _2111 _ _ 95 ooo 73000 Tii-3 ;_ \ ___lKaPitM Příimr._ _ __ _9___ _ rm ' i ' Přijaté dotace “ ___ ___ _____ __ 103.000.103000 193 000 239000
<br> ? = 3-38 :.":
<br> Rozpočtové výdaje RS _ _ RU
<br> ! 'DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 2021 2021 T_ř.5 " \ " \ Běžné výdeje __ _____ 321500 020000 _.- T'.6\ _ ]Kapitéíové výdaje :_ _ D _“0
<br> Tv.—?:.__ frau:— “U“
<br> schválený rozpočet
<br> Vysvětíívkg: RS
<br> RU upravený rozpočet po posledním provedeném rozpočtovém opatření
<br> Tučně zvýrazněné řádky v bílých polích jsou předmětem aktuálního rozpočtového opatření <.>
<br> Rozpočtové opatření bylo schváleno dne 17.6.2021 usnesením valné hromady a je zveřejněn na webových stránkách:
<br> vvvvvv.mikroreešonstaromestskocz vodkazu: obcí <.>
<br> V listinné podobě je tento dokument k nahlédnutí na MěÚ Staré Město,finanční odbor,dveře č.106
<br> Qatum zveřq'nění' 13.12.2021
<br> Informace / Rozpočtová opatření a na úředních deskách členských

Načteno

edesky.cz/d/5119115

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Polešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz