« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Informace o oznámení koncepce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o oznámení koncepce
MÓD
Obec Mediány
<br> Modlanv č.p.34,PSČ: 41713
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,v platném znění
<br> Zveřejnění informace o oznámení koncepce
<br> Jako pnslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst.l písm.d) a odst.2 zákona č <.>
100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů <,>
oznámení koncepce
<br> "Integrovaná strategie Ustecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027"
<br> Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na intemetových
stránkách: http://mzp.cz/sea,kód koncepce ULK027K <.>
<br> Informace o oznámení je zveřejněna v termínu od 19.01.2022 do 04.02.2022
<br> Veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu,a to na adresu
Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,Velká Hradební
3118/48,400 02 Ústí nad Labem do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
koncepce na úřední desce obce.K vyjádření zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí
přihlížet <.>
<br> V Modlanech dne 19.01.2022
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
starosta obce
<br> X^'
<br> Telefon: XXX 564 580
E-mail: obec@modlany.cz
<br> Bankovní spojem:
Raiffeisenbank a.s <.>
<br> Účet: IČO :
26649377/5500 00266493

Načteno

edesky.cz/d/5119038


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz