« Najít podobné dokumenty

Obec Strachujov - Návrh rozpočtu obce Strachujov 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strachujov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NROZ/2
Datum poslední úpravy návrhu 11.1.2022Příjmy - návrh 2022 č.1
XXXX XXX Text SR zdroj UR zdroj Skutečnost XXXX Návrh
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 420 000,00 420 000,00 302 171,06 300 000,00
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 10 000,00 17 000,00 19 928,87 20 000,00
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 45 000,00 55 000,00 51 702,48 52 000,00
0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 315 000,00 410 000,00 436 124,59 440 000,00
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 215 000,00 215 000,00 212 420,00 220 000,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 860 000,00 860 000,00 976 279,85 980 000,00
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 80 000,00 80 000,00 75 950,00 76 000,00
0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 750,00 2 000,00
0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 2 500,00 2 200,00 2 200,00
0000 1381 Daň z hazardních her 12 000,00 17 000,00 14 399,07 15 000,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 75 000,00 75 000,00 75 184,90 76 000,00
0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.190 000,00 190 000,00 48 687,17 0,00
0000 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 70 800,00 70 800,00 70 800,00 70 500,00
0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0,00 365 623,00 365 623,00 0,00
0000 4122 NI.př.transf.od krajů 0,00 126 400,00 126 400,00 0,00
0000 4222 Inv.př.transfery od krajů 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00
<br> Součet za Para 0000 2 295 800,00 3 206 323,00 3 079 620,99 2 253 700,00
1031 2111 Pěstební činnost/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 1 780 000,00 1 774 239,16 1 200 000,00
<br> Součet za Para 1031 Pěstební činnost 500 000,00 1 780 000,00 1 774 239,16 1 200 000,00
2310 2111 Pitná voda/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 77 217,20 80 000,00
<br> Součet za Para 2310 Pitná voda 80 000,00 80 000,00 77 217,20 80 000,00
3311 2111 Divadelní činnost/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00
<br> Součet za Para 3311 Divadelní činnost 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00
3341 ...
NROZ/1
Datum poslední úpravy návrhu 11.1.2022Výdaje - návrh 2022 č.1
XXXX XXX Text SR zdroj UR zdroj Skutečnost XXXX Návrh
<br> 1031 5137 Pěstební činnost/Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 3 000,00
1031 5139 Pěstební činnost/Nákup materiálu j.n.30 000,00 30 000,00 0,00 80 000,00
1031 5156 Pěstební činnost/Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
1031 5169 Pěstební činnost/Nákup ostatních služeb 200 000,00 850 000,00 803 022,54 900 000,00
1031 5171 Pěstební činnost/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000,00 2 000,00 0,00 21 000,00
<br> Součet za Para 1031 Pěstební činnost 243 000,00 893 000,00 803 022,54 1 005 000,00
2212 5139 Silnice/Nákup materiálu 0,00 0,00 22 432,48 20 000,00
2212 5169 Silnice/Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 64 009,00 50 000,00
2212 5171 Silnice/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 140 000,00 140 000,00 11 858,00 20 000,00
<br> Součet za Para 2212 Silnice 145 000,00 145 000,00 75 867,00 90 000,00
2292 5193 Dopravní obslužnost veř.Službami - linková/Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 000,00 5 000,00 173,00 200,00
<br> Součet za Para 2292 Dopravní obslužnost veř.Službami - linková 5 000,00 5 000,00 173,00 200,00
2310 5137 Pitná voda/Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 000,00 3 000,00 0,00 5 000,00
2310 5139 Pitná voda/Nákup materiálu j.n.1 000,00 1 000,00 326,00 10 400,00
2310 5151 Pitná voda/Studená voda 3 000,00 3 000,00 13 459,00 10 000,00
2310 5156 Pitná voda/Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 0,00 500,00
2310 5161 Pitná voda/Poštovní služby 200,00 200,00 0,00 100,00
2310 5169 Pitná voda/Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 21 850,00 22 000,00
2310 5171 Pitná voda/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 103 000,00 103 000,00 1 447,00 200 000,00
<br> Součet za Para 2310 Pitná voda 130 700,00 130 700,00 37 082,00 248 000,00
3311 5169 Divadelní činnost/Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00
3311 5175 Divadelní činnost/Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění 1 000,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/5116992

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strachujov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz