« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočet na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnost nahlédnout do 3D formátu Územního plánu
Interaktivní podoba Územního plánu obce Rakovice
Navštivte také
Rozpočet na rok 2022 včetně plnění za předchozí rok.pdf
Obec Rakovice,IČO 00512061 KEO4 1.9.4 UR024
<br> Schválený rozpis rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX orgX orgX N+Z+UZ ZJ Název
<br> Schválený
rozpočet
2021
<br> Schválený
rozpočet
2022
<br> Upravený
rozpočet
2021
<br> Skutečnost
2021
<br> 1111 880 000,00880 000,00 880 000,00 635 297,98Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
1112 22 000,0022 000,00 22 000,00 39 722,64Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
1113 80 000,0078 000,00 78 000,00 102 988,87Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
1121 720 000,00720 000,00 720 000,00 869 073,51Daň z příjmů právnických osob
1122 800 000,00150 000,00 150 000,00 755 250,00Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 1 600 000,001 600 000,00 1 600 000,00 1 942 503,79Daň z přidané hodnoty
1334 500,00500,00 500,00 0,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1335 200,00200,00 200,00 0,00Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1340 0,00125 000,00 128 333,00 128 333,00*Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
1341 3 000,003 000,00 3 045,00 3 045,00Poplatek ze psů
1343 1 000,001 200,00 1 660,00 1 660,00Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 125 000,000,00 0,00 0,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za
1361 3 100,003 100,00 3 100,00 1 800,00Správní poplatky
1381 23 000,0020 000,00 20 000,00 28 663,24Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
1382 0,000,00 0,00 1,35*Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních
1511 550 000,00550 000,00 546 162,00 540 578,39Daň z nemovitých věcí
4111 30 000,0029 000,00 29 000,00 0,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
4111 0,000,00 0,00 52 134,20*98037 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4111 0,000,00 0,00 30 000,00*98071 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4112 242 100,00242 000,00 242 000,00 253 800,00Neinv....
Rozpočet na rok 2022 bezpředchozího plnění za předcházející rok.pdf
Obec Rakovice,IČO 00512061 KEO4 1.9.4 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2022
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> Bez paragrafu XX 599 900,00
<br> 1031 Pěstební činnost 650 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 150 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 152 000,00
<br> 3727 Prevence vzniku odpadů 60 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 500,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 2 000,00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 4 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 10 100,00
<br> PŘÍJMY celkem: 19 630 500,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Pěstební činnost 9 100 000,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 640 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 210 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 10 000,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2 570,00
<br> 2212 Silnice 600 000,00
<br> 2310 Pitná voda 4 580 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a 5 150 000,00
<br> 2399 Ostatní záležitosti vodního 20 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 45 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních 60 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 10 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.240 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 590 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 600 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 840 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 230 000,00
<br> 3635 Územní plánování 50 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 191 000,00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 80 000,00
<br> 3741 Ochrana dru...
Rozpočet 2022 - Tvorba fondu obnovy.xls
List1
<br> TVORBA FONDU OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU
ROZPOČET FONDU OBNOVY NA ROK 2022
<br> Příjmy
Příjmy v Kč § Položka
Příjem - tvorba fondu 10,100.00 6330 4134
Celkem příjmy fondu 10,100.00
<br>
Výdaje
<br> VÝDAJE v Kč § Položka
Výdaje na bankovní poplatky 0.00 6310 5163
Rezerva na čerp.Fondu 10,100.00 6330 5349
Celkem výdaje fondu 10,100.00
<br>
V Rakovicích 12/8/21
Zpracovala : XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX
starosta
Projednáno a schváleno ZO Rakovice dne: X.12.2021,usnesení č.63/09/2021
<br> Zveřejněno na úřední a elektroncké úřední desce OÚ od: 25.10.2021
<br>
List2
<br>
<br> List3

Načteno

edesky.cz/d/5116857

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz