« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Obecně závazná vyhláška 2/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška 2/2021
OBEC Rakovice Zastupitelstvo obce Rakovice
<br> Obecně závazná vyhláška obce č.212021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání dne 7.12.2021 usnesením č.64/00/2044 usneslo vydat na základě !; 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a vsouladu s 5 10 písm.d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení (1) Obec Rakovice touto vyhláškou zavádí mistni poplatek za obecni systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> či.2 Poplatník (1) Poplatníkem poplatku jez: a) fyzická osoba přihlášena v obci3 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastnici nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br> ' 5 15 odst.1 zákona,o mistnich poplatcích
<br> 35 10e zákona o místních poplatcích
<br> 3Za přihlášeni fyzické osoby se podle 5 160 zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
<br> b) ohlášení mista pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
<br> 1.kterému byl povolen trvalý pobyt <.>
<br> 2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
<br> 3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasně ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,nebo
<br> 4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince p...

Načteno

edesky.cz/d/5116856

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz