« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Obecně závazná vyhláška 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška 1/2021
4)
<br> OBEC Rakovice Zastupitelstvo obce Rakovice Obecně závazná vyhláška obce Rakovice č.1 12021 <,>
<br> o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání dne 7.12.2021 usnesením č.čo/aq/zpu usneslo vydat na základě š 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon
<br> o odpadech“),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>,Čl.1 Uvodní ustanoveni
<br> Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Rakovice
<br> Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškoul <.>
<br> V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,s výjimkou výrobků s ukončenou životnosti,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu?
<br> Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> Čl.2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br> 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obci jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
<br> &) Biologické odpady <,>
<br> b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PE Tlahví,d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad <,>
<br> h) Jedlé oleje a tuky <,>
<br> * 5 61 zákona o odpadech 2 g 60 zákona o odpadech
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h) a i) <.>
<br> 3) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým ro...

Načteno

edesky.cz/d/5116855

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz