« Najít podobné dokumenty

Obec Ledčice - Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBEC LEDČICE
<br> 277 08 Ledčice 45,okres Mělník
<br> č.j.81/22/OU
<br> Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ve smyslu ust.š 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o informacích“),zveřejňuje obec Ledčice výroční zprávu za rok 2021 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích:
<br> A.počet podaných žádostí o informace 0 B.počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí části žádosti O C.počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> D.opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů,0 které byly vynaloženy v souvislosti se soudním řízením
<br> E.výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění O
<br> F.počet stížností podaných podle & 16a zákona o informacích,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení
<br> G.Další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích 0
<br> Obec a její orgány bezprostředně vyřizovaly další žádosti o informace jejich poskytnutím prostřednictvím telefonu,faxu,elektronické pošty a osobních jednání,které nejsou evidovány podle zákona o informacích <.>
<br> Projednáno v zo dne: 17.1.2022 -./0 ““ ŠŠŠ-\
<br> sta růstka obce [ K3 “Ši [\\—.<.> ]
<br> \\[ří'fťff MĚÝÉ
<br> Zveřejněno dne: 18.l.2022
<br> Tel./fax.315 765 513,IČO 00236 993,č.ú.473 266 933/0300,e-mail: obec©ledcice.cz
<br> —:— 1 ptr-'!

Načteno

edesky.cz/d/5116408

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz