« Najít podobné dokumenty

Obec Dalovice - VV_Opatření obecné povahy č.j. 464-22-701

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dalovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1/22/4
C1 - Tabulka výškových bodů a objektů OP LKKN
<br> Č
<br> í
<br> s
<br> l
<br> o
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br>
<br> Y
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br>
<br> X
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br>
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> L
<br> o
<br> n
<br> g
<br> i
<br> t
<br> u
<br> d
<br> e
<br>
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> L
<br> a
<br> t
<br> i
<br> t
<br> u
<br> d
<br> e
<br> P
<br> o
<br> p
<br> i
<br> s
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br>
<br> N
<br> a
<br> d
<br> m
<br> o
<br> ř
<br> s
<br> k
<br> á
<br>
<br> v
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> v
<br> r
<br> c
<br> h
<br> o
<br> l
<br> u
<br>
<br> o
<br> b
<br> j
<br> e
<br> k
<br> t
<br> u
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> V
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> o
<br> b
<br> j
<br> e
<br> k
<br> t
<br> u
<br>
<br> n
<br> a
<br> d
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> o
<br> u
<br>
<br> h
<br> e
<br> l
<br> i
<br> p
<br> o
<br> r
<br> t
<br> u
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> P
<br> e
<br> n
<br> e
<br> t
<br> r
<br> u
<br> j
<br> e
<br> Z
<br> á
<br> k
<br> l
<br> a
<br> d
<br> n
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> -
<br>
<br> B
<br> e
<br> z
<br> p
<br> e
<br> č
<br> n
<br> o
<br> s
<br> t
<br> n
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> d
<br> e
<br> n
<br> n
<br> í
<br>
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> n
<br> o
<br> č
<br> n
<br> í
<br>
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>
<br> (
<br> v
<br> z
<br> l
<br> e
<br> t
<br> o
<br> v
<br> á
<br> )
<br>
<br> p
<b...
1/22/3
2022-01-14T10:09:35+0100
Ing.XXXX XXXX XXXXdXXfXXfeXXXXeeaXXXXXfXXeeaXXdXeXdXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XXXXXXXXaXXXXXeXbXeXbXcXefXefXXXaXXXdXXX
<br>
2022-01-17T15:24:33+0100
Unknown signer 37686a338df8921de03c4cc7476ee80139df6eed
1/22/2
2022-01-14T10:09:43+0100
Ing.XXXX XXXX XXXddeXXXXfXXXdXfecXacfdcXbXeXXXXaXXXXae
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení cfXeXXXXXdXXcXXbeXXXXXXdXXXcXbXaXXXXXXXX
<br>
2022-01-17T15:24:28+0100
Unknown signer 7493aa145f6a491886d49ac60a8d9c05f8e06437
1/22/1
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
<br> K letišti 1149/23
<br> 160 08 PRAHA 6
<br> Sp.zn.: 21/730/0044/OPHELKKN/04/22
<br> Č.j.: 464-22-701 V Praze dne 14.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 89
<br> odst.2 písm.c) zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb.<,>
<br> o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o
<br> civilním letectví“),v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle ustanovení § 37 odst.1 zákona o civilním
<br> letectví opatření obecné povahy,kterým se zřizuje:
<br> :
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Ochranné pásmo heliportu HEMS Karlovy Vary - Nemocnice (LKKN)
<br>
<br>
<br> Ochranná pásma se zřizují v katastrálním území Karlovy Vary (k.ú.663433),Drahovice (k.ú.663701)
<br> a Všeborovice (k.ú.624594) <.>
<br>
<br> 1.Seznam použitých zkratek
<br> APAPI světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení
<br> ARP vztažný bod heliportu
<br> D celkový největší rozměr vrtulníku
<br> FATO plocha konečného přiblížení a vzletu
<br> ft stopa
<br> HEMS vrtulníková letecká záchranná služba
<br> L14 H letecký předpis řady L – Heliporty
<br> L14 Letiště letecký předpis řady L – Letiště
<br> km kurz magnetický
<br> m n.m.(Bpv) výškový systém baltský po vyrovnání,nadmořská výška
<br> OP ochranné pásmo
<br> SA bezpečnostní plocha
<br> S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
<br>
<br>
<br>
<br> 21/730/0044/OPHELKKN/04/22
<br> 2
<br> TLOF prostor dotyku a odpoutání vrtulníku
<br> ÚCL ČR Úřad pro civilní letectví ČR
<br> VFR pravidla pro let za viditelnosti
<br> WDI ukazatel směru větru
<br> WGS84 světový geodetický systém 1984
<br> ZZS zdravotnická záchranná služba
<br>
<br>
<br> 2.Údaje o heliportu:
<br>
Popis stavby a poloha v ob...

Načteno

edesky.cz/d/5116273

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dalovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz