« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení č.2/2022
<br> Tajemník ÚMČ Brno—sever vyhlašuje v souladu 5 © 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení k přihlášení zájemců o pracovní místo na dobu určitou do 30.04.2024 (po dobu realizace projektu „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“):
<br> romský poradce pro DROM,romské středisko Místo Výkonu práce: městská část Brno—sever a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice: mapování potřeb a situace romské menšiny a identifikace problémů klientů,navrhování řešení těchto situací,práce s celou i širší rodinou klientů,poskytování odborného poradenství klientům,zprostředkovávání návazných odborných služeb,tvorba a průběžné vyhodnocování individuálních plánů klientů,vedení evidence klientské práce,úzká spolupráce s OSPOD,odborem bydlení a odborem školství a kultury,s partnery projektu,se sociálními pracovníky statutárního města Brna a s preventisty Městské policie Brno,aktivní práce s klienty v jejich přirozeném prostředí,vedení klientů k řádnému užívání bytu,spolupráce se školami,osvěta a podpora při vytváření základních hygienických návyků,denního režimu,v oblasti péče o dítě,povinné školní docházky,řešení špatného prospěchu a Záškoláctví,hospodaření domácnosti ajejího chodu,trávení volného času,pracovních návyků,tvorby finančního a časového plánu,pomoc při zajištění dokladů,zajištění doprovodu na úřady,poskytování součinnosti klientovi při hledání zaměstnání,aktivní depistáž v terénu,zajišťování dalších aktivit v rámci projektu „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“
<br> Platové podmínky: 9.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního volna,příspěvek na stravování,ošatné ve výši 3.500 Kč ročně,osobní...

Načteno

edesky.cz/d/5116106

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz