« Najít podobné dokumenty

Město Dvůr Králové nad Labem - Pronájem bytu č. 51 v čp. 2902, Eduarda Zbroje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem bytu č. 51 v čp. 2902, Eduarda Zbroje
Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> odbor ekonomiky a majetku města
<br>
<br>
<br> Zveřejnění č.: 4/2022
<br>
<br> Žádost podat do: úterý 01.02.2022 do 12:00 hod.na podatelnu MěÚ
<br>
<br> Otevírání obálek: středa 02.02.2022 v 9:00 hod <.>
<br> v kanceláři odboru OEMM v II.NP budovy čp.35
<br> (bývalé ředitelství Strojtexu)
<br>
Podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č.R/14/2022
– 101.Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 12.01.2022 se zveřejňuje záměr města
pronajmout:
<br> BYT č.51 V ČP.2902 <,>
EDUARDA ZBROJE <,>
<br> DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM <,>
A TO FORMOU OBÁLKOVÉ METODY
<br> Popis bytu:
<br>
POKOJ 16,02 m2
POKOJ 19,01 m2
KUCHYŇ 14,00 m2
PŘEDSÍŇ 7,02 m2
KOUPELNA 3,80 m2
<br> WC 1,50 m2
KOMORA 2,00 m2
-----------------------------------------------------
<br> CELKEM 63,35 m2
<br>
<br>
Byt se nachází v 5.NP domu s výtahem,vytápění dálkové <.>
<br>
<br>
MINIMÁLNÍ NÁJEMNÉ 5.068 Kč/MĚSÍC
<br>
<br> Žadatel má možnost v nabídce do výběrového řízení (formuláři) uvést počet měsíců,na
které je ochoten si nájemné,v případě uzavření smlouvy o nájmu bytu,předplatit <.>
Takto nabízená výše předplaceného nájemného je splatná nejpozději před podpisem
smlouvy o nájmu bytu <.>
<br>
Orientační výše záloh na služby:
<br> 750 Kč/měsíc/osoba
(výtah,osvětlení společných částí domů,pevný domovní odpad,studená voda,teplá voda)
<br>
1.200 Kč/byt
<br> (teplo)
<br>
<br>
<br> Prohlídka bytu:
26.01.2022 v 16:00 hod <.>
27.01.2022 v 10:00 hod <.>
<br> (sraz zájemců v uvedený čas před domem,není třeba se předem hlásit <,>
prohlídky provádí referentka odboru RISM XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX)
<br>
Zájemci jsou povinni zaplatit před podáním žádosti na účet města č.29330601/0100,VS 290251
(s uvedením jména v poznámce),vedený u Komerční banky a.s <.>,Dvůr Králové nad Labem
zálohu ve výši trojnásobku min...

Načteno

edesky.cz/d/5115936

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz