« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu - ul. Sirotkova v Brně, RP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sirotkova_-_navrh_OOP.PDF
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OD/MMB/0636417/2021 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0010797/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 601/dolak.matej@brno.cz
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,dále jen „správní orgán“,jako správní orgán příslušný podle § 77
<br> odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,v platném znění,ve spojení s článkem 29 odst.2 písm.f) odrážkou první obecně závazné
<br> vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,tímto
<br> oznamuje
<br>
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na ulici Sirotkova v Brně
<br> tak,jak je uvedeno a popsáno ve výkresu,který je přílohou a nedílnou součástí tohoto návrhu <.>
<br>
<br> Svislé dopravní značky závislé na účinnosti nařízení statutárního města Brna,kterým dojde k začlenění úseku
<br> místní komunikace na ulici Sirotkova ohraničeném křižovatkami s ulicemi Králova a Jelínkova mezi
<br> komunikace,jejichž užívání je regulováno ve smyslu § 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
<br> v platném znění,takovým způsobem,který je vyznačen v tomto návrhu opatření obecné povahy,které budou
<br> případně umístěny na základě vydaného opatření obecné povahy (tj.dopravní značky IP 13c a E 13
<br> nacházející se na stejném sloupku jako dopravní značka IP 13c) před účinností tohoto nařízení,budou do
<br> doby nabytí účinnosti tohoto nařízení zneplatněny škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo jiným
<br> vhodným způsobem <.>
<br>
<br> Správní orgán vyzývá dotčené osoby,aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo
<br> námitky <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br>
<br> Příslušnost ke stanovení navrhované místní úpravy...

Načteno

edesky.cz/d/5115845

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz