« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 (460.17 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu-výdaje na rok 2023-2024(v Kč)
<br> Para Text 2023 2024 2212 Silnice 20 000,00 20 000,00 2292 Dopr.obsluž.veř.službami 54 000,00 54 000,00 2310 Pitná voda 500 000,00 500 000,00 2321 0dvád.a čišt.odp.v0d 55 000,00 50 000,00 3111 Mateřské školy 485 000,00 485 000,00 3314 Činnosti knihovnické 15 000,00 15 000,00 3319 Ost.zá|ežit.ku|tury (sokolovna) 50 000,00 50 000,00 3341 Rozhlas a televize 6 000,00 6 000,00 3399 Zálež.ku|tury,církví a sděl.pros.30 000,00 30 000,00 3419 Ost.tělovýchovná činnost 36 000,00 36 000,00 3612 Bytové hospodářství 5 000,00 5 000,00 3631 Veřejné osvětlení 350 000,00 350 000,00 3632 Pohřebnictví 80 000,00 80 000,00 3639 Komun.služby a územ.rozvoj 2 000,00 2 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezodpadů 50 000,00 50 000,00 3722 Sběr a odvoz komun.0dpadů 400 000,00 400 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatodpadů 250 000,00 250 000,00 3745 Péče 0 vzhled obcí a veř.zeleň 500 000,00 500 000,00 5279 Záležitosti krizového řízení 50 000,00 40 000,00 5512 Pož.ochrana -dobr.část 50 000,00 50 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 448 000,00 448 000,00 6171 Činnost místní správy 1 000 000,00 1 000 000,00 6310 Výdaje z úvěr.fin.operací 3 000,00 6320 Pojištění funk.nespecifik.50 000,00 50 000,00 6399 Ostfinanční operace 35 000,00 35 000,00 6409 Ostatní činnost j.n.45 000,00 45 000,00 Splátka úvěru 365 000,00 380 000,00 Celkem 4 934 000,00 4 934 000,00 Schváleno dne : 30.12.2021 usnesení č.51/2021 Obec Fanoš! Ujezd Vyvěšeno dne: 17.01.2022 270 21 PWM“
<br> Rakovník učo: 00244201,Tel.: m 105 m
<br> Věra M iksová,sta rostka
<br> Obec Panoší Újezd iC: 00244201 Schválený střednědobý výhled rozpočtu-příjmy na rok 2023-2024ív Kč)
<br> Para Text 2023 2024 0 Daňové příjmy 4 800 000,00 4 800 000,00 1012 Podnikání a rest.v zema pot.26 000,00 26 000,00 3612 Bytové hospodářství 12 000,00 12 000,00 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00 6 000,00 3639 Komunální služ.a úz.rozvoj 2 400,00 2 400,00 3725 Využ.a zneškod.kom.odpadů 80 000,00 60 000,00 6171 činnost ...

Načteno

edesky.cz/d/5115356


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz