« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Obecně závazná vyhláška obce Panoší Újezd č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Panoší Újezd č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (1.1 MB)
OBEC PANOŠÍ ÚJEZD Zastupitelstvo obce Panoší Újezd Obecně závazná vyhláška obce Panoší újezd č.1/2021
<br> o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Panoší Újezd se na svém zasedání dne 18.11.2021 usnesením č.43/2021 usneslo vydat na základe 5 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“),a vsouladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>,či.1 Uvodní ustanovení
<br> 1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Panoší Ujezd <.>
<br> 2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obci v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškouf <.>
<br> 3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2
<br> 4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> Čl.2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br> 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obci jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
<br> a) Biologické odpady <,>
<br> b) Pap/r <,>
<br> c) Plasty včetně PE T/ahví a nápojových kartonů,d) Sk/o <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad <,>
<br> h) Jed/é oleje a tuky <,>
<br> /) Text/il <,>
<br> ]) Směsný komunální odpad
<br> ' š 61 zákona o odpadech
<br> 3 5 60 zákona o odpadech
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c)...

Načteno

edesky.cz/d/5115355

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz