« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Obecně závazná vyhláška obce Panoší Újezd č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Panoší Újezd č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věcii (1.25 MB)
OBEC Panoší Újezd Zastupitelstvo obce Panoší Újezd Obecně závazná vyhláška obce Panoší Újezd č.2/2021,o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Zastupitelstvo obce Panoši Újezd se na svém zasedání dne 18.11.2021 usnesením č.44/2021 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Panoší Újezd touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek") <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Obecní úřad Panoši Újezd.1
<br> Čl.2 Předmět poplatku,pOplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,která se nachází na území obce.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je3
<br> a) fyzická osoba,která má v nemovité věci bydliště,nebo
<br> b) vlastník nemovité věci,ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.(3) Plátcem poplatku je4
<br> a) Společenství vlastníků jednotek,pokud pro dům vzniklo,nebo
<br> b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.(4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.5
<br> (5) Spoluvlastnící nemovité věcí zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně's
<br> Poplatkové období Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7
<br> 1 5 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích 2 5 10j zákona o místních poplatcích 3 & 10i zákona o místních poplatcích 4 © 10n odst.1 zákona o místních poplatcích 5 g 10h odst.2 zákona o místních poplatcích “ & 10p zákona o místních poplatcích 7 Š 100 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> či.4 Ohlašovací povinnost...

Načteno

edesky.cz/d/5115354

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz