« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 10_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10_2022.pdf
Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava
<br> ' " ' ' ' o a a - Bylo soucasne zver ejneno_ ogg,<.>,mgggfggvggpw V"“ov'ce Uřad městského obvodu na www.vrtkowce.ostrava.Cz a správních činností vnxovrce OSTRAVAH! " statutární město Ostrava (,VITKOVICE odboerřaC Uřad městského obvodu Krásné Pole plsemnom eVidenčm číslo.<.>.<.> íQ “ZOJDL
<br> tajemnice Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> vyvěšena dnefh'fowobč,sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„r Druh práce: pracovník finančního úseku (hiavní účetní) zasprávnosl: „PKMQJ Ti
<br> „.<.> ]
<br> ír TI T
<br> Počet obsazovaných míst: 1
<br> Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Ostrava-Krásné Pole Zařazení: úředník
<br> Charakteristika práce:
<br> - komplexní vedení účetnictví účetní jednotky (městského obvodu),koordinace účtování o stavu,pohybu a rozdílu majetku a závazků,o nákladech a výnosech,o výdajích a příjmech & o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih
<br> — zabezpečení pokladníagendy úřadu
<br> — vedení agendy místních poplatků
<br> - spolupráce při kontrolách
<br> - vymáhánípohledávek
<br> — spolupráce v záležitostech energií městského obvodu
<br> Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a následně rodičovskou dovolenou,celkový předpoklad 3 roky) <.>
<br> Předpoklady pro výkon pozice:
<br> pracovníkem finančního úseku se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem,který má v ČR trvalý pobyt),je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednacíjazyk & dosáhla věku 18 let
<br> Kvalifikační předpoklady:
<br> úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru vmagisterske'm studijním programu či vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
<br> Jiné požadavky:
<br> - maximální samostatnosti při řešení úkolů,zodpovědnost
<br> - aktivní znalost práce na PC (MS Office,Ginis)
<br> - chut' učit se novým věcem
<br> - z...

Načteno

edesky.cz/d/5114911

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz