« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 11_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11_2022.pdf
7? 202; *
<br> 1/2
<br>.<.> „ - -,<.> Statutární město Ostrava Bylo soucasne zverejnene Stamm? rěítodoiiffvíe Úřad městského obvodu ' ' " ěsts o co ve u ovn na www.wtkowce.ostrava.cz “gab“ '“.'n [ h ea VlTK_OVlCE %“?i Statutárnl město Ostrava gSps'švvnrřéhnčfmŠStSÍ—rRAVAIII odbor.<.>.w.<.> i„\g.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Wil-| tna:-f;amistskoho obvodu Plesna (,mmm“ pisemnostevidenčnl ! Čislo\1iomelď—,<.>,<.>,<,> <.>,<,> „,<,> <.>,ěšena Malaka,—MDL Oznamenl o vyhlaseni vyberoveho rizeni c.1/2022 lišta dmg Tajemnik Uřadu mestskeho obvodu Plesna za Správnost: _ \_
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb P
<br> Druh práce: Referent ňnančního úseku (hlavní účetní)
<br> Charakteristika vvkonávané práce: - komplexní vedení účetnictví účetní jednotky (městského obvodu),koordinace účtování o stavu <,>
<br> pohybu,rozdílu majetku a závazků,o nákladech a výnosech,o výdajích a příjmech a o výsledku heapodaření včetně sestavování účetní uzávěrky a vedení účetních knih
<br> — zabezpečení pokladní agendy úřadu <,>
<br> - vedení agendy místních poplatků <,>
<br> - spolupráce při kontrolách <,>
<br> - rozpočet městského obvodu,včetně přípravy,čerpání,sledování,phíěni atd <.>
<br> - pokladní agenda
<br> Místo výkonu práce: ÚMOb Plesná,Dobroslavická 83/8,725 27 Ostrava-Plesná Počet obsazovaných míšt: 1 Zařazení: úředník
<br> Požadované vzdělání:
<br> úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru v magisterském studijním programu či vysokoškolském vzdělání v bakalářském studijním programu (VŠ výhodou) <.>
<br> Platové zařazení:
<br> 10.platová třída podle délky uznané praxe,v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,s možností přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoníku práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> Délka pracovního poměru: doba určitá -— zástup za dlouhodobou nemocenskou Předpokl...

Načteno

edesky.cz/d/5114910

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz