« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 12_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

12_2022.pdf
1/1
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice starosta
<br> ÁÍITK/OO'D l/22/BaM/Ho
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice odbor vnitřních věcí
<br> a správních činností
<br> OSTR AVA! ! !
<br> 0 vhrkowce
<br> Bylo současně zveřejněno na www.vitkoviceostravac?
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu VtTK_0VICE
<br> W 4.5.94.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> odbor.<.>.<.>.<.>.<.>.písemnost videnční číslo.<.>.<.> ĚÍPŠWol.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> vyvěšena dne; <.>
<br> \v
<br>,<,> V,<,> „,<,>,sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.„\\.<.> Ve smyslu ustanovení 5 39 zakona c.128/2000 Sb <.>,o obcmh (obecni zrízem),v platnem zn %sprsvnost: „um-KMM <.>,„
<br> zveřejňujeme
<br> záměr pronajmout
<br> ' část pozemku parc.č.233/106,zahrada,o výměře 15 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu v katastrální
<br> mapě (část A) <,>
<br> o část pozemku parc.č.233/106,zahrada,o výměře 22,50 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu
<br> v katasuální mapě (část 13) <,>
<br> ' pozemek parc.č.233/129,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 6 m2,k.ú.Vítkovice,obec Osn'ava,dle zákresu
<br> v katastrální mapě (část C) <.>
<br> “90151
<br> \1192155
<br> G_ 233/1'09
<br> 233/110
<br> 0_ 233/1 í2 233/12: <.>
<br> 233/105._.*
<br> 233/116
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 2802/RMOb-Vit/1822/110 ze dne 5.1.2022 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích,dne 17.1.2022
<br> Statutární město Ostrava
<br> městský obvod Vítkovice
<br> OSTRA Au!
<br> 0 VMOVICETJ Richard Cennák.“ J:“ starosta MOb Vítkovice
<br> Mírové náměstí 1.703 79 Ostrava www.vitkovice.ostrava.cz posta©vitkovíce.ostrava.cz
<br> IČ 00845451 DIČ cz 00845451 Číslo účtu 1849309349/0800 ID DS 7mqbr27
<br> OSTRAVA!

Načteno

edesky.cz/d/5114909


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz