« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 13_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

13_2022.pdf
Statutární město Ostrava
<br> 2022
<br> VITK/OO708/22/BaM/Ho
<br> gym oouoosne zveřejněno Čís.o,„_15(w.t na www.vítkovice.ostrava.cz
<br> Ve smyslu ustanovení Š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zně ',5ňata dne: """"""" zveřejňujeme záměr pronajmout - část pozemku parc.č.219/36,zahrada,o výměře 4 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu v katastrální
<br> mapě (část A),0 části pozemku parc.č.219/36,zahrada,o celkové výměře 50,38 1112,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu
<br> v katasuámí mapě (části B_).» 21:91:
<br> za:/uz ' 2m: zrat—m * o <.>
<br> Zig/IB
<br> \
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 2805/RMOb—Vit/1822/1 10 ze dne 5.1.2022 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích,dne 17.1.2022
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice OSTRA Att! q vrnzovrce Richard Cennák / starosta MOb Vítkovíce
<br> Statutární město Ostrava
<br> písemnost evidenční
<br> vyvěšena dnewídM—ů
<br> "ÍÍ'"ÍÍ\Í"
<br> za správnost:
<br> Statutární město Ostrava 251% měqttgkéhr? Žbímdu Vítkovice Úřad městského obvodu
<br> městský obvod Vítkovice & spršvťííěh'ě'šmšsf: vnKQV'CE
<br> starosta 0 OSTRAVAH! odbor.<.>.<.>.WAŠL.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.VÍTKOVICE
<br> Mírové náměstí 1.703 79 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 I l | 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Číslo účtu 16493093453/0800.<.> <.>
<br> posta©vitkovice.ostravacz ID DS qubr27
<br> /č

Načteno

edesky.cz/d/5114908


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz