« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 14_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

14_2022.pdf
Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava
<br> /l StaMámí město Ostrava 2335“ 53333 53210“ Vítkovice Úřad měistsgmcčgbvodu městský obvod Vítkovice a správních činností." V 11;— *' " o 330%-- m.<.>.<.> 14.4.<.>.„4.<.> __._ 202 písemnost/evidenční * H omotat 2VITK/00699/22/BaM/Ho ůyIO soucasne zverejnena ČíSIO-u 141W
<br> vyvěšena dne;
<br> na www.vitkovicecstravacz sňata dne;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zně,á t za SD! VI'IOS „.<.>.„.„
<br> Li
<br> zveřejňujeme
<br> záměr pronajmout
<br> » část pozemku parc.č.233/109,zahmda,() výměře 7,28 1112,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle záhonu vkatasnální mapě <.>
<br> <.>
<br> 233/106
<br>.<.> 215/11
<br> 0 záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 2803/RMOb-Vit/1822/1 10 ze dne 5.1.2022 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích,dne 17.1.2022
<br> Statutární Měs to "“*““ obvod Vítkovícoesnava
<br> XXXXXXX XXXXXX ó fy \?YHSDEBEAVAHE.starosta MOb Vítkovice
<br> W /
<br> !
<br> !
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava If: 00845451 DIČ cz 00845451 | | | 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Cislo účtu 1649309349/0800.<.>.posta©vitkovice.ostrava.cz ID DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/5114907


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz