« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci.
SILNIČNÍ SPRÁVNI ÚŘAD,MARIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO
<br> vAŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: MCBJII—I/00559/2022/SÚ/Br SPls.ZN.: S-MCBJIH/003 92/2022/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX
<br> FAX: XXX XXX XXX
<br> TEL.: 545 427 542
<br> MOB:
<br> E-MA'Lí josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 17.1.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci
<br> Silniční správní úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-jih (dále jen „silniční správní úřad“),jako silniční správní úřad příslušný ve věcech místních komunikací podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a čl.30 odst.2) písm.b) Statutu města Brna,a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě souhlasu Policie ČR KŘP JMK,specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 24,611 32 Brno a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaného Odborem dopravy MMB,Kounicova 67,601 67 Brno a zdejším silničním správním úřadem,na základě žádosti ze dne 11.1.2022,kterou podalo
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-jih,Mariánské nám 13,617 00 Brno (dále také jen "navrhovatel"),zveřejňuje z důvodu čištění místních komunikací tento návrh opatření obecné povahy,kterým: I.podle & 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> dočasně zakazuje stání namístníchkomunikacích v termínech dle harmonogramu:
<br> Číslo bloku/název ulice Termíny a čas blokových čištění
<br> Blok č.1 od 8:00 — 16:00 hod.Hodonínská,Masná (+ všechna parkovací stání),Schwaigrova,úterý 29.3.Tuháčkova,Za Mostem,Za Školou čtvrtek 12.5,11.8 <.>,29.9 <.>
<br> Č.j.MCBJIH/00559/2022/SÚ/Br str.2
<br> Číslo bloku/název ulice
<br> Termíny a čas blokových čištění
<br> Blok č.2 Bratří Žůrků,stará Černovická,Kratina,Lomená,Lužná,Pompova,Potoční,Sazenice,...

Načteno

edesky.cz/d/5114887

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz