« Najít podobné dokumenty

Město Hlinsko - rozhodnutí - společné povolení (U+S): vydání společného povolení rekonstrukce silnice Kameničky -Fi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlinsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-39857.pdf
Adresa:
Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
<br>
<br> Kontaktní údaje:
ID DS: k4hby3r
Tel: 469 326 111
El.podatelna: e-podatelna@hlinsko.cz
E–mail: mesto@hlinsko.cz
<br> Bankovní spojení:
Komerční banka,a.s <.>
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059
<br> Spisová značka:
S-SÚ/39857/2021/7
Strana 1 (celkem 13)
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Hlinsko *MUHLX00NWGCG*
Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
<br> stavební úřad-úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adámkova tř ída 554,Hlinsko
<br> Váš dopis ze dne: 13.7.2021
<br> Vaše značka:
Č.j.: Hl 2766/2022/SÚ
<br> Spisová značka: S-SÚ/39857/2021/7
<br> Spisový znak – skart.znak/lhůta: 330/A20
<br> Opráv.úřední osoba: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
E – mail: zastera@hlinsko.cz
<br> Počet listů/příloh: 13 str <.>
<br> V Hlinsku dne: 17.1.2022
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Městský úřad Hlinsko,stavební úřad,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
<br> pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 a § 169 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
<br> ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 13.7.2021 podal
<br> Pardubický kraj,IČO 70892822,Komenského náměstí č.p.125,Pardubice-Staré Město,530 02
<br> Pardubice 2 <,>
<br> kterého zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje,IČO 00085031,Doubravice č.p.98 <,>
533 53 Pardubice 19 (dále jen "žadatel") <,>
<br> a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/5114794

Meta

Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlinsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz