« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – rozpočtové opatření č. 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – rozpočtové opatření č. 3/2021
Skupinový vodovod Moravskotřebovska
<br> Nádražní 1430/6,571 01 Moravská Třebová
<br> IČO: 72053453
<br> Úprava rozpočtu k 31.12.2021 rozpočtovým opatřením č.3/2021
<br> Příjmy :
<br> Odd <.>,par.položka název Úprava + -
4121 Neinv.dotace od obcí - 16.798,00
<br> 4221 Inv.dotace od obcí - 1.231,00
<br> 2310 2133 Příjmy z pronájmu 172.824,67
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků - 700,00
<br> Příjmy celkem 154.095,67
<br>
<br> Výdaje :
<br> Odd <.>,par.položka název Úprava + -
2310 5021 Ostatní osobní výdaje 29.100,00
<br> 2310 5031 Odvod soc.pojištění - 4.400,00
<br> 2310 5032 Odvod zdr.pojištění 8.800,00
<br> 2310 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 600.000,00
<br> 2310 5139 Nákup materiálu 903.400,00
<br> 2310 5161 Poštovní služby - 500,00
<br> 2310 5164 nájemné - 800,00
<br> 2310 5168 Služby na zprac.dat 3.600,00
<br> 2310 5169 Nákup ostatních služeb - 118.100,00
<br> 2310 5171 Opravy a údržba - 2,575.200,00
<br> 2310 5173 cestovné 5.600,00
<br> 2310 5175 pohoštění - 600,00
<br> 2310 5901 Nespecifikované rezervy - 455.900,00
<br> 2310 6121 Budovy,haly,stavby 542.600,00
<br> 6310 5141 Úroky vlastní -20.000,00
<br> 6310 5163 Poplatky bance - 1.900,00
<br> 6330 5362 Platby daní a poplatků - 259.000,00
<br> Výdaje celkem - 2,543.300,00
<br>
<br> Financování :
<br> Odd.par.položka název Úprava + -
8115 Změna stavu na bank.účtech 2,697.829,94
<br> 8124 Splátka úvěrů - 434,27
<br> Financování celkem 2,697.395,67
<br>
<br> Ke zveřejnění od 10.1.2022 do 25.1.2022 <.>
<br>
2022-01-07T08:06:59+0100
XXXX XXXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5114062

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz