« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočtové opatření č.10 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (652.94 kB)
tčo: 48619836
Obec Rokytá
<br> Opis rozpočtových opatření Období: 12/2027
Rozpočet v Kč
<br> Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočťu
<br> Popis: 10
23I I0 00000 0000
231 Io 00000 0000
23l 1"0 00000 0000
23I IQ 00000 0000
23l 1"0 00000 0000
23I I0 00000 0000
231" I0 00000 0000
23l I0 00000 0000
237 l0 00000 0000
231_ l0 00000 0000
237 L0 00000 0000
23I I0 00000 0000
23I I0 00000 0000
231" !0 00000 0000
23I L0 00000 0000
23l l0 00000 0000
23I 1"0 00000 0000
23I I0 00000 0000
231 10 00000 0000
23l L0 00000 0000
23I l0 00000 0000
23I l0 00000 0000
23I I0 00000 0000
23l 10 00000 0000
23l I0 00000 0000
231" I0 00000 0000
231 70 00000 0000
23I l0 00000 0000
Celkem za č,10:
<br> 0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
<br> Datum:
0000 1112 000
0000 1113 000
0000 1121 000
0000 1211 000
0000 1382 000
0000 1511 000
1032 2111 000
3639 2131 000
3429 2132 000
3725 2324 oo0
6171 5019 000
3631 5]_54 000
6171 5154 000
6111 5762 000
6171 5166 000
6]_71 5167 000
1032 5169 000
3121 5169 000
3722 5,L69 000
3125 5169 000
6171 5169 000
6171 5173 000
6171 5175 000
3399 5194 000
3429 5222 000
5512 5229 o00
3429 6121 000
61,17 6121 000
<br> 13.72.2021" Druh: 1
2 600,00 daň z ptí).FO plac.poplat <.>
<br> 16 300,0O daň z pŤil.FO vybír.srážkou
231 000,00 daň z při).práv.osob
660 000,00 daň z přidané hodnoty
<br> 2,0O zrwš.odvod z ]_oterií kromě VHP
25 000,O0 daň z nemovitostí
<br> 255 000,00 produkění činnost - dřevo
-2 200,00 som.služby- pronáj.pozemků
-9 000,00 zájm.čin,-pronáj em
t2 500,0O využ.kom,odpadu - EKO-KOM
-2 500,00 sráva - ostat.platy-refundace
2 000/00 VO - el.ener§ie
5 500,00 správa - eI.energie
1 000,00 správa- telef.popf <.>
4 500,00 správa - právhí služby
<br> -4 000,00 správa - ško]_eni
3 000,00 produkč.činnost- služby
<br> -13 000,00 nebezpeč.odpad - služby
21 000,00 kom...

Načteno

edesky.cz/d/5113966

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz