« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Rozhodnutí o povolení kácení v rámci záměru "Obnova stromořadí u Žandovského mlýna"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti_o_kaceni_-_vetrolam_u_zm.doc
Obecní úřad Dražůvky
<br> Dražůvky 114,696 33 Archlebov
----------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
<br>
Dražůvky 14.1.2022
č.j.1/2022
vyřizuje: XXXXXXXXXX XXXXX
R O Z H O D N U T Í
Obecní úřad Dražůvky ve smyslu § 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny,podle ust.§ 75 odst.1 písm.a/ a § 76 odst.1 písm.a/ zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“),ve smyslu § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli,kterým je Obec Dražůvky,Dražůvky 114,696 33 Archlebov,IČ: 00488429 (dále jen „žadatel“)
<br> I.p o v o l u j e
ve smyslu ust.§ 8 odst.1 zákona OPK kácení 31 ks dřevin v rámci záměru „Obnova stromořadí u Žandovského mlýna“ (číslování stromů dle PD):
1.strom č.37: Topol černý (Populus nigra) – obvod kmene 104 cm ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku KN p.č.1269/2 v k.ú.Dražůvky
2.strom č.38: Topol černý (Populus nigra) – obvod kmene 260 cm ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku KN p.č.1269/2 v k.ú.Dražůvky
3.strom č.39: Topol černý (Populus nigra) - obvod kmene 257 cm ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku KN p.č.1269/2 v k.ú.Dražůvky
4.strom č.40: Topol černý (Populus nigra) - obvod kmene 213 cm ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku KN p.č.1269/2 v k.ú.Dražůvky
5.strom č.41: Topol černý (Populus nigra) - obvod kmene 204 cm ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku KN p.č.1269/2 v k.ú.Dražůvky
6.strom č.42: Topol černý (Populus nigra) - obvod kmene 213 cm ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku KN p.č.1269/2 v k.ú.Dražůvky
7.strom č.43: Topol černý (Populus nigra) - obvod kmene 235 cm ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku KN p.č.1269/2 v k.ú.Dražůvky
8.strom č.44: Topol černý (Populus nigra) - obvod kmene 251 cm ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku KN p.č.1269...

Načteno

edesky.cz/d/5113962

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz