« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích
úrad městské části města Bma Brno — ih Mariánské nám.1,617 00 Brno 9 __ __ “\ Magistrát města Brna g 1 lt 0.1 23112 Odbor dopravy „_ QQQIQQ XL Příloha: SP.ZN.: 5400/OD/MMB/1504/2022 VYŘIZUJE: lng XXXXXX XXXXXXXXX Bmo XX.XX.XXXX Č“ J“: MMB/XXXX/XXXX TEL/EMAIL: 542 174 218/potuckova.andrea©brno.cz
<br> ZN.: 10/3—N/P0t <.>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Brna,po dobu nejméně 25 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br> Úřad městské části města Brna
<br> B no »- 52h MáňánSkČ-Čýži litr-01 00 Brne Vyvěšeno dne: 1 7 -[]1_- 2'322 WM?
<br> Sejmuto dne:
<br> Drug
<br> „.Úřad "„ '.s.-,Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 1 7 "01“ ŽULŽ muqtžšžčágž' měs“
<br> r '.v <.>
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: W
<br> Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích'ů,čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,& podle ustanovení 9 124 odst.6 a ustanovení % 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích áozménách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 14.12.2020 podaném statutárním městem Brnem,městskou částí Brno—jih,IČ: 449 92 785,se sídlem Mariánské nám.13,617 00 Brno zastoupená na základě plné moci společností SIGNEX s.r.o <.>,IČO 499 71 344,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno (dále také jen „navrhovatef'),a po předchozím písemném vyjádření Po...

Načteno

edesky.cz/d/5112544

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz