« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Exekuce - milostivé léto

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

LETTER_MILOSTIVE_LETO
Kancelář senátora JUDr.JANA HOLÁSKA,LL.M.9.listopadu 2021
<br> ZPRÁVY
UŽ 28.ŘÍJNA ZAČALO TAKZVANÉ MILOSTIVÉ LÉTO,KTERÉ MŮŽE
DESÍTKÁM TISÍC LIDÍ POMOCI Z EXEKUCE <.>
<br> O CO SE JEDNÁ?
Exekutor po nás málokdy požaduje pouze samotný dluh – téměř vždy k
němu připočte i další náklady,jako úroky z prodlení,různé sankce a další
náklady exekuce.Tyto náklady mohou někdy i z malého dluhu za „pár
stovek“ vytvořit exekuci o výši několika desítek tisíc korun.V rámci
milostivého léta je možné zaplatit pouze samotný dluh a
poplatek 908,- Kč exekutorovi a ten má povinnost
exekuci zastavit <.>
<br> JAKÉ JSOU PODMÍNKY ZASTAVENÍ EXEKUCE?
Zásadní podmínkou je,že dluh vznikl u státu,kraje nebo
obce nebo u jimi vlastněných firem (např.ČEZ).Typicky
tak půjde např.o dluhy na zdravotním pojištění,pokuty
za jízdu načerno v MHD,obecní nájem apod.Musí jít o
dluh vymáhaný exekutorem,milostivé léto naopak nejde
použít u dluhů v insolvenci,vzniklých z úmyslného
<br> Kancelář senátora: Eliščino nábřeží 280/23,Hradec Králové 500 02,tel: +420 734 588 533 1
<br> Milostivé léto
se má týkat
v e š k e r é h o
p ř í s lušenstv í
d l u h u,t j <.>
všech dalších
ú r o k ů <,>
p o p l a t k ů a
podobně <.>
<br>
<br> Kancelář senátora JUDr.JANA HOLÁSKA,LL.M.9.listopadu 2021
<br> trestného č inu nebo z důvodu
neuhrazených daní.Vedle milostivého
léta vyhlášeného zákonem už v tuto
chvíl i oznámili někteř í věř itelé i
soukromé firmy,že se k milostivému
létu dobrovolně připojí – zbavit se
exekucí je tak možné i např.u dluhů
vůči společnostem Air Bank a Home
Credit <.>
<br> KOLIK MUSÍM ZAPLATIT?
Uhradit musím původní dlužnou
částku (dlužné nájemné,pojistné
apod) + poplatek 908 Kč.Dlužnou
částku musím uhradit exekutorovi
dobrovolně,XXX XXX dojde k odpuštění
příslušenství.Nedobrovolná srážka
exekutorem se nepočítá,ledaže by ji
exekutor provedl před 28.říjnem 2021 <.>
 
<br> KDO MI POMŮŽE ZORIENTOVAT SE A PORADÍ,JAK SE EXEKUCE ZBAVIT?
Nejlepší je napsat přímo „našemu“ exekutorovi,který proti nám vymáhá
dluh,kol...

Načteno

edesky.cz/d/5110893

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz