« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Návrh rozpočtu obce pro rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2022 návrh úplný
P Ř Í J M Y
<br> Položka Rozpočet
<br> 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 490 000
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 26 000
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 87 000
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 722 000
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 210 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 535 000
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 210 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 4 000
<br> 1361 Správní poplatky 3 000
<br> 1381 Daň z hazardních her 26 000
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 280 000
<br> Třída 1 3 593 000
<br> 1070 xxxx Rybářství 4 000
<br> 3429 xxxx Ostatní zájmová činnost a rekreace 36 000
<br> 3612 xxxx Bytové hospodářství 90 000
<br> 3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj 12 000
<br> 3722 xxxx Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000
<br> 3725 xxxx Využívání a zneškodňování komun.odpadů 68 000
<br> 6171 xxxx Činnosti místní správy 15 000
<br> 6310 xxxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35 000
<br> Třída 2 274 000
<br> 4112 Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 70 500
<br> Třída 4 70 500
<br> P Ř Í J M Y CELKEM 3 937 500
<br> Návrh rozpočtu
<br> OBCE HVOZDNICE NA ROK 2022
<br> Strana 1
<br>
<br> V Ý D A J E
<br> Položka Rozpočet
<br> 2141 Vnitřní obchod
<br> S 120 000
<br> 2212 Silnice
<br> S 6 030 000
<br> 2321 Odpadní vody
<br> S 76 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> S 10 000
<br> 3319 Záležitosti kultury ostatní
<br> S 53 000
<br> 3399 Ost.záležit.kultury,církví a sdělov.prostředků
<br> S 48 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže
<br> S 34 000
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> S 50 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení
<br> S 1 290 000
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> S 25 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> S 82 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> S 350 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> S 145 000
<br> 5213 Krizová opatření
<br> S 50 000
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
<br> S ...

Načteno

edesky.cz/d/5110888

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz