« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh rozpočtu DSO Mikroregion BABÍ LOM na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpocet_2022_bl_-_navrh.pdf
OdPa SpPo Text
Schválený
<br> rozpočet 2021
Očekávané
plnění 2021
<br> Návrh rozpočtu
2022
<br> Příjmy
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 0
<br> 4121 Příspěvky členských obcí 154 500 154 500 155 000
<br> Příjmy celkem 154 500 154 500 155 000
<br> Financování
<br> 8115 Peněžní prostředky z předchozích let 13 500 33 500 -10 000
ZDROJE CELKEM 168 000 188 000 145 000
<br> Výdaje
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 60 000 60 000 66 000
<br> 5269 5229 Neinvestiční transfery (tornádo) 0 20 000 0
<br> 6402 5367 Fin.vypořádání s obcí Želetice 36 000 36 000 0
<br> 6409 Ostatní činnosti 72 000 72 000 79 000
<br> Výdaje bez financování 168 000 188 000 145 000
<br> Financování
<br> VÝDAJE CELKEM 168 000 188 000 145 000
<br> Kyjov,18.11.2021
Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sňato dne:
<br> Mikroregion BABÍ LOM,IČ: 70967903
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
<br> Tento návrh rozpočtu je nutno zveřejnit podle § 39,odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění,na
internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí.Připomínky k návrhu rozpočtu
svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku
nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 13.12.2021 ve 12.30 hod.na Městském úřadě
Kyjov) <.>
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXX,v.r <.>
předseda svazku

Načteno

edesky.cz/d/5110547


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz