« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod na roky 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

strednedoby_vyhled_rozpoctu_2023-2025_-_dso_severovychod_-_navrh.pdf
2023 2024 2025
<br> A 4 256 4 732 5 449
P1 Třída 1 Daňové příjmy 0 0 0
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 2 028 1 829 1 829
<br> z toho : nájemné IVECO 59 0 0
nájemné kompostárna 649 649 649
nájemné třídicí linka 840 840 840
nájem kontejnery 40 40 40
vratné kelímky 300 300 300
projekt OLEK 140 0 0
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0
P4 Třída 4 Přijaté dotace 0 0 0
<br> z toho: projekt 0 0 0
<br> P Příjmy celkem (po konsolidaci) 2 028 1 829 1 829
V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční výdaje) 1 552 1 112 1 112
<br> z toho : nájemné 131 131 131
služby 81 81 81
platy a odvody 107 107 107
mzda a ost.nákl.(zaměst.PP) 55 55 55
mzda a ost.nákl.(proj.Portál) 303 0 0
mzda a ost.nákl.(proj.OLEK) 137 0 0
platby daní (vč.DPH) 576 576 576
ostatní výdaje 162 162 162
<br> V2 Třída 6 Kapitálové (investiční ) výdaje 0 0 0
<br> V Výdaje celkem (po konsolidaci) 1 552 1 112 1 112
0 0 0
<br> P5 - úvěry krátkodobé 0 0 0
P6 - úvěry dlouhodobé 0 0 0
P7 - ostatní 0 0 0
<br> +F P5 až P7 Příjmy z financování celkem 0 0 0
<br> V3 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0
<br> V4 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 0 0 0
V5 - ostatní 0 0 0
<br> -F V3 až V5 Výdaje z financování 0 0 0
<br> B P-V+ -F Hotovost běžného roku bez PS 476 717 717
<br> C A+B Hotovost na konci roku 4 732 5 449 6 166
<br> Sňato dne:
<br> Vlasta Mokrá,v.r <.>
<br> předsedkyně představenstva DSO
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXX,XX.XX.XXXX
<br> Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu je nutno zveřejnit podle § 39,odst.4 zákona č.250/2000
Sb <.>,v platném znění,na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí <.>
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit
písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí
(dne 13.12.2021 od 9.00 hod.v estrádním sále Domu kultury Kyjov) <....

Načteno

edesky.cz/d/5110546


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz