« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpocet_2022_dso_severovychod_-_navrh.pdf
OdPa SpPo Text
Schválený
<br> rozpočet 2021
Očekávané
plnění 2021
<br> Návrh rozpočtu
2022
<br> Příjmy
<br> 3725 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.(komp.+DL) 1 488 800,00 1 488 800,00 1 488 800,00
<br> 3725 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (IVECO+kon.) 119 700,00 119 700,00 119 700,00
<br> 3725 3113 Příjmy z prodeje hmotného majetku (IVECO) 181 500,00 181 500,00 0,00
<br> 3727 2324 Přijaté náhrady - nevrácené vratné nádobí 0,00 200 000,00 300 000,00
<br> 3900 2324 Přijaté příspěvky - SMO ČR - projekt XXXX X,XX XXX XXX,XX XXX XXX,00
<br> 4116 Dotace na projekt Pasporty 700 000,00 700 000,00 2 747 500,00
<br> 4116 Dotace na projekt Kelímky 0,00 1 919 100,00 0,00
<br> 4116 Dotace na projekt Portál 0,00 710 200,00 901 800,00
<br> 4116 Dotace na projekt Vzdělávání a zkušenosti 0,00 109 700,00 0,00
<br> 4116 Dotace na projekt Vzděláváním k rozvoji 0,00 115 600,00 0,00
<br> 4121 Spoluúčast partnerských obcí - Kelímky 0,00 36 600,00 0,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 200,00 200,00 200,00
<br> Příjmy celkem 2 490 200,00 5 681 400,00 5 798 300,00
<br> Financování
<br> 8115 Peněžní prostředky z předchozích let 1 806 800,00 3 029 300,00 -774 300,00
ZDROJE CELKEM 4 297 000,00 8 710 700,00 5 024 000,00
<br> Výdaje
<br> 3725 Ostatní osobní výdaje + odvody 107 200,00 134 000,00 107 200,00
<br> 3725 Nákup služeb 212 000,00 212 000,00 212 000,00
<br> 3725 Ostatní neinvestiční výdaje 157 000,00 157 000,00 157 000,00
<br> 3900 Mzdy,odvody,náhrady a cestovné (zam.PP) 55 000,00 55 000,00 55 000,00
<br> 6310 Služby peněžních ústavů 4 500,00 4 500,00 4 500,00
<br> 6399 Platby daní a poplatků 610 000,00 610 000,00 610 000,00
<br> Projekt Centra společných služeb
<br> 3900 Mzdy,odvody a náhrady 471 500,00 471 500,00 0,00
<br> Dobrovolný svazek obcí Severovýchod
<br> Návrh rozpočtu na rok 2022
<br> Havlíčkova 1398/49a,697 01 Kyjov
IČ: 46937005
<br>
<br> 3900 Konzult <.>,porad.a práv.služby 34 100,00 34 100,00 0,00
<br> Projekt Koncepční dokumenty… (Pasporty)
<br> 3900 Mzdy,odvody a náhr...

Načteno

edesky.cz/d/5110545

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz