« Najít podobné dokumenty

Obec Zálezlice - 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálezlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2016
Obec Zálezlice KEO-W 1.9.251 /Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 06.12.2015 strana: 1 /3
<br> Rozpočet- závazně ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.562/2004 Sb.<.> č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.ajejích novelizací <.>
<br> PŘUMY
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho XXXX XXXX XXXX 5 274 100,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 10 000,00
<br> 3812 XXXX XXXX Bytové hospodářství 702 900,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00
<br> 6171 xxxx xxxx Činnost místní správy 661 200,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z ňnančnlch operací 3 100,00
<br> 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 500 000,00
<br> LPŘÍJMY CELKEM & 211 300,00 _l
<br> Obec Zálezlice KEO—W 19.251 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 Zpracováno: 06.12.2015 strana; 2 / 3
<br> VÝDAJE
<br> XXX XXX XXX Název závazného ukazatele Kč Ztoho
<br> XXXX XXXX XXXX Silnice 30 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejná silniční dopravy 40 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 43 500,00
<br> 3113 XXXX XXXX Základníškoly 24 700,00
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatni záležitosti kultury 209 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 196 700,00
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00
<br> 3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 34 600,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 239 600,00
<br> 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 206 000,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 13 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 220 700,00
<br> 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 816 000,00
<br> 5272 XXXX XXXX Činnorganů kriz.říz.na ůz.ůrovni a dal.ůz.sp.úřadů v obl.kr 35 20...

Načteno

edesky.cz/d/5110244


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zálezlice
26. 01. 2022
19. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zálezlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz