« Najít podobné dokumenty

Obec Zálezlice - Rozpočty - Návrh rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálezlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Návrh rozpočtu
Obec Zálezlice lČO: 00237353
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> PŘÍJMY
<br> XXX XXX Org XXXX XXX XXX
<br> XXXX XXX XXX XXXX XXX XXX 3612 XXX XXX 3722 XXX XXX 3745 XXX XXX 6171 XXX XXX 6310 XXX XXX
<br> 6330 XXX XXX _,X X PRIJMY CELKEM
<br> VÝDAJE
<br> XXX XXX Org
<br> XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXXX XXX XXX 31 13 XXX XXX 3314 XXX XXX 3319 XXX XXX 3326 XXX 0000
<br> 3392 XXX XXX 3419 XXX XXX 3421 XXX XXX 3612 XXX XXX 3631 XXX XXX 3632 XXX XXX 3635 XXX XXX 3635 XXX 0000 3722 XXX XXX 3745 XXX XXX 5272 XXX XXX 5299 XXX XXX 5512 XXX XXX 6112 XXX XXX 6114 XXX XXX 6118 XXX XXX 6171 XXX XXX 6310 XXX XXX 6330 XXX XXX 6399 XXX XXX 6402 5366 0000
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Schvalený rozpočet XXX XXX Org XXXX BXXX XXX
<br> Název
<br> Silnice
<br> Zájmová činnoat v kultuře
<br> Bytové hospodářství
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň Činnost místní správy
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech Územní úrovně
<br> Název
<br> Stroje,přístroje a zařízení
<br> Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky Odvádění a čištění odpadních vod a Základní školy
<br> Činnosti knihovnické
<br> Ostatní záležitostí kultury
<br> Opravy a udržování
<br> Zájmová činnost v kultuře
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
<br> Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Uzemní plánování
<br> Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni 3 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Volba prezidenta republiky
<br> Činnost místnísprávy
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech Ostatní finanční operace
<br> vydaje zfin.vypoř.min.íet mezi krajem a obcemi
<br> Název
<br> Schvaleny rozpočet 2017 4 ?95 500,00
<br> 5 000,00
<br> 10 000,00 803 700....

Načteno

edesky.cz/d/5110240

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zálezlice
26. 01. 2022
19. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zálezlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz