« Najít podobné dokumenty

Obec Zálezlice - Schválený rozpočet

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálezlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet
Obec Zálezlice KEO-W1.11.17/Uc19r
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017
<br> Rozpočet — závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> PŘUMY
<br> PAR POI.ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 XXXX XXXX 4 795 500,00 2212 XXXX XXXX Silnice 5 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 10 000,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 803 700,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 16 000,00 6171 xxxx xxxx činnost místní správy 950 400,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 400,00 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 000 000,00 PŘÍJMY CELKEM ? 643 000,00 VÝDAJE
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Ztoho XXXX XXXX XXXX Dopravní obslužnost 52 500,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 43 500,00 3113 XXXX XXXX Základní Školy 24 700,00 3314 xxxx xxxx Činnosti knihovnické 600,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 97 000,00 3326 XXXX 0000 Opravy a udržování 10 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 355 200,00 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 34 600,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 294 600,00 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 294 400,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 13 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 496 400,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 464 900,00 5272 XXXX XXXX Činn.organů kríz.říz.na úz.ůrovni & dal.úz.sp.ůřadů v obl.kr 35 200,00 5299 XXXX XXXX Ostatní záležitosti civilní připraveností na krizové stavy 50 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná čás...

Načteno

edesky.cz/d/5110238


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zálezlice
26. 01. 2022
19. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zálezlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz