« Najít podobné dokumenty

Obec Zálezlice - Rozpočtové opatření č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálezlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3
Obec Zálezlice
<br> KEO-W 1.11.46/ UcOBx
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 25.4.2017 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> PRIJ MY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3745 2111 000 16 000,00 45 000,00 62 000,00 Příjmy z poskytování s]užeb a Paragraf 3745 celkem: 16 000,00 45 000,00 62 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 2) 000000000 0000 5171 3111 000 2 600,00 716 400,00 719 000,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 6171 celkem: 2 600,00 715 400,00 719 000,00 Činnost mistni správy * Org: 0000 celkem: 18 600,00 762 400,00 781 000,00 PŘÍJMY celkem 18 600,00 752 400,00 781 000,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3745 5137 000 93 000,00 36 800,00 129 800,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 4) 000000000 0000 3745 6122 000 0,00 197 000,00 197 000,00 Stroje,přístroje a zařizení Paragraf 3745 celkem: 93 000,00 233 800,00 325 800,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Org: 0000 celkem: 93 000,00 233 800,00 326 800,00 VÝDAJE celkem 93 000,00 233 800,00 326 800,00 FINANCOVANI N+Z+Uz Org Par Poi ZJ Původni hodnota Změna Po změně Popis 5) 000000000 0000 0000 8115 000 428 452,00 -520 600,00 -100 148,00 Změna stavu krátkodobých prost Paragraf 0000 celkem: 428 452,00 -528 600,00 -100 140,00 * Org: 0000 celkem: 428 452,00 -528 600,00 400 148,00 FINANCOVÁNÍceIkem 420 452,00 023 500,00 400 140,00 Změna závazných ukazatelu PRIJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 16 000,00 45 000,00 62 000,00 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 6171 XXXX XXXX 953 000,00 715 400,00 1 869 400,00 Činnost mistni správy PŘÍJMY celkem 969 000,00 752 400,00 1 731 400,00 VYDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 2 487 900,00 233 000,00 2 721 700,00 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň VÝDAJE celkem 2 487 900,00 233 800,00 2 721 700,00 FINANCOVANI Par Po! Org Původní hodnota Změna Po ...

Načteno

edesky.cz/d/5110235

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zálezlice
26. 01. 2022
19. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zálezlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz