« Najít podobné dokumenty

Obec Zálezlice - Zpráva auditora , závěrečný účet 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálezlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva auditora , závěrečný účet 2016
Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> auditorka,zapsaná u Komory auditorů ČR
<br> číslo oprávnění 1338
<br> Galandova 1240
<br> 163 00 Praha 6
<br> tel.: 603814749,e-mail : neuzilovaeva©seznam.cz
<br> ZPRÁVA AUDITORA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zálezlice
<br> Obecní úřad 111,277 45 Chlumín,okres Mělník
<br> ke dní3l.12.2016
<br> Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována zejména podle těchto předpisů: zákon č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů auditorský standard č.52 a další relevantní předpisy,vydané Komorou auditorů ČR © 42 zákona č.128/20008b <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí Další zákony a předpisy,uvedené v příloze A — Přehled právních předpisů
<br> Identifikační údaje územního samosprávného celku
<br> Název subjektu: obec Zálezlice
<br> Sídlo subjektu: Obecní úřad 111,277 45 Chlumín,okres Mělník Identifikační číslo: 00237353
<br> Příjemce zprávy: zastupitelstvo obce Zálezlice,zastoupené
<br> starostou,panem Jiřím Čížkem
<br> Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Místo přezkoumání: obecní úřad Zálezlice
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: Přezkoumání hospodaření proběhlo od 3.4.do 4.4.2017
<br> Zpracovala: Ing.XXX XXXXXXXXX,auditorka,č.oprávnění XXXX
<br> X.Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou,podle ustanovení & 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/20008b <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,a to
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - peněžní ope...

Načteno

edesky.cz/d/5110228

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zálezlice
08. 08. 2022
26. 07. 2022
26. 07. 2022
22. 07. 2022
07. 07. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zálezlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz