« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Informace o zahájených řízeních ve věci - Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o zahájení řízení
MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> Městský úřad Hejnice,Nádražní 521,463 62 * Ě 482 322 211 * IČ: 00262803 www.mestohejnice.cz * E-mail: marcela.bittnarova©mestohejnice.cz * XXX.schránka ID: Xrsbedk
<br> Informace o zahájení řízeních podle 5 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny ve věci Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les <.>
<br> Městský úřad Heinice informuje <,>
<br> o projednávání žádosti ze dne 11.01.2022,čj.MUHEJ-136/2022/Bi o povolení kácení dřevin na pozemcích p.č.: 777/4 v k.ú.Hejnice <.>
<br> Informace je zveřejněna na úřední desce na základě žádosti spolku a ust.š 70 odst,3 zákona č.114/1992 Sb.Městský úřad informuje o možnosti účastnit se daného správního řízení,pokud spolek oznámí svou účast do 8 dnů ode dne kdy spolku bylo zahájení tohoto řízení oznámeno,tj.dnem vyvěšení na úřední desce <.>
<br> Marcela Bíttnarová „7%
<br> Referent správního odboru MĚSTSKÝ ÚŘAD 463 62 HEJNlC-
<br> Vyvěšeno: 13.01.2022 Sejmuto: 21.01.2022

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz