« Najít podobné dokumenty

Město Zliv - Usnesení RM 2022 01 14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 2022 01 14
USNESENÍ č.77/22
<br> ze schůze Radv města Zliv,konané dne 14.1.2022
<br> Přítomni: - R.Rothschedl,MgA.Bc.P.Ferebauer,Ing.J.Štabrňák,Mgr.A.Hejná,T.Kučera — Ing.l.Řimnáčová Přizvána: - Ing.M.Fišerová
<br> Rada schválila navržený a doplněný program jednání * 5 pro
<br> Usnesení č.865/22 Rada schvaluje poskytnutí daru manželům Romanu a Dítě Popelovým,Zliv,Dukelská 753 ve výši 20 tis.Kč z důvodu požáru jejich rodinného domu dne 13.l.2022 bez určení účelu ukládá — uzavřít darovací smlouvu — peníze odeslat na účet č.153114957/0600 Odpovídá: lng.Fišerová Hlasování : 5 pro
<br> Usnesení č.866/22 Rada schvaluje rozpočtové opatření č.l v rozpočtu města na r.2022 (v příjmové části 0 Kč,ve výdajové části 20 tis.Kč dar) ukládá rozpočtové opatření dát na vědomí zastupitelstvu města Odpovídá: Ing.Fišerová Hlasování: pro 5
<br> XXXXX XXXXXXXXXX starosta města Zliv

Načteno

edesky.cz/d/5109553


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz