« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - Ozn. záměr směny části poz. parc. č. 339/7 a části poz. parc. č. 220, k.ú. Horka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ozn. záměr směny části poz. parc. č. 339/7 a části poz. parc. č. 220, k.ú. Horka
nad Jizerou ryči—Th r: : vrh.: » rmw ||7_!':íu_r'=| |
<br> [“x-lilová.ráměslí 205 <.>
<br> 294 01 Bakov nadJizerou
<br> Č.j.BnJ-OSMM-2021/1356—6
<br> Oznámení
<br> Město Bakov nad Jizerou na základě usnesení rady města č.R 1300!24—2021 ze dne 20.12.2021.a v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128f2000 Sb <.>,zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
<br> předpisů,oznamuje:
<br> Záměr směny části pozemku parc.č.33917,druh pozemku ost.p|ocha,(označeného v GP č.284-813I2021
<br> jako pozemek parc.č.3391'15,o výměře 120 m2),který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX na listu vlastnictví č.XXXXX pro katastrální území Horka u Bakova nad Jizerou,obec Bakov nad Jizerou a části pozemku parc.č.220,druh pozemku travní porost,(označeného v GP jako pozemek parc.č.2202,o stejné výměře 120 m2),kterýje zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX na listu vlastnictví č.XXX pro katastrální
<br> území Horka u Bakova nad Jizerou,obec Bakov nad Jizerou
<br> Nabídky popřípadě připomínky ktomuto záměru je možné podat písemně na adresu Města Bakov nad
<br> Jizerou: Odbor Správy majetku a investic,do 25.01.2022 do 12 ti hodin.MĚSTO BAKOV NAD,JlZEROU ' Mírové náměstí 208
<br> vyvěšeno: Wa?.; Mil,na“ 294 01 Bakov n d Jizerou
<br> současně zveřejněno na úřední desce www.k vn“ “13-
<br> sejmuto:
<br> XXXXX XXXXXX,starosta města i
<br> k.ú.Horka u Bakova nad Jizerou
<br> “ili
<br> [.l l l
<br> Výřez GP č.284w813f2021
<br> | I '“—4—._
<br> „.=/»: 2213
<br> M L.<.> L':
<br> 222/28
<br> | l.<.> ____ + i „___
<br> ——-._.„f “: „»
<br> 3 59/15
<br> \O—í,! \ <.>
<br> osadní “ 'bor,!
<br> Horka _ / \
<br> ali„\vdotteně místo cca <,>
<br> % J'čšfí'e 4 m * <.>

Načteno

edesky.cz/d/5109549

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz