« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - VV OOP Ministerstva zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Příloha č.1 k č.j.17110/2020-MZE-16212
<br>
Kraj Obec s rozšířenou působností (ORP) Název katastrálního území (KÚ) Kód KÚ
Datum
zařazení
do přílohy č <.>
1 OOP
<br>
<br> Stránka 1 z 105
<br>
Jihočeský kraj Blatná Bělčice 601870 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Bezdědovice 603457 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Blatenka 605212 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Blatná 605247 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Bratronice 789291 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Buzice 616401 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Čečelovice 618781 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Čekanice 619060 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Drahenický Málkov 631558 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Hajany u Blatné 636533 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Hněvkov u Mačkova 689726 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Holušice u Mužetic 700495 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Hornosín 644765 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Hostišovice 645796 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Chlum u Blatné 651494 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Chobot 775754 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Jindřichovice u Blatenky 605221 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Kadov u Blatné 661929 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Kocelovice 667579 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Lažánky 605239 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Lažany u Doubravice 631256 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Lnáře 686247 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Lnářský Málkov 661937 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Mačkov 689734 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Milčice u Čekanic 619078 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Mračov 661945 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Mužetice 700509 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Myštice 700851 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Němčice u Sedlice 746886 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Pacelice 762750 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Pole 725111 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Sedlice u Blatné 746894 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Skaličany 748005 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Škvořetice 762768 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Tchořovice 766976 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná V...
VV OOP Ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka.: 14LH9964/2020-16212
Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne : 2.4.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst.1,§ 31
odst.6,§ 32 odst.1 a § 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br>
I <.>
<br> 1.V lesích na území České republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a jejich
ochranných pásem
<br> 1.1.se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost
vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně
vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci
zůstává zachována;
<br> 1.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí
být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br>
<br>
<br>
<br> 17110/2020-MZE-16212 2
<br> 1.3.se stanoví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně
od ustanovení § 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních
dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro
zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s
reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do
oběhu reprodu...

Načteno

edesky.cz/d/5109543

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz