« Najít podobné dokumenty

Obec Mutěnice - Veřejná vyhláška oznámení zahájení společného řízení – ulice Školní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mutěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška oznámení zahájení společného řízení – ulice Školní
MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN 1lllllllllllllllllll111111111111Illlllllllllllllll
<br> Odbor stavební úřad
<br> pracoviště: Horní Valy 3655/2.695 35 Hodonín
<br> F—c—řřř » 5,: „ H.tři:-Au — » * ! V,Císlojednací: MUHOCJ 2952/2022 V ' i__ i * L f 5" ' "k: M H 2 7/222 * ' pisovaznac a U 0 36 O Dos.u<,13 []1_ 2022 „14% VYřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXX Č J-Úffýf/%/ XXXX/X,%"“
<br> E—mail: zivna.ludmila©muhodonincz L,_,_,<,> „,_
<br> Telefon: 518316174
<br> V Hodoníně dne 12.01.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Mutěnice,IČO 00285145,Masarykova 200,696 11 Mutěnice,kterého zastupuje Ing.XXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Těšice 773,696 19 Mikulčice
<br> (dále jen "žadate1") podal dne 10.12.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> na stavbu hlavní:,"Stavební úpravy chodníku a MK ul.Školní,Mutěnice" S0 101 - místní komunikace <,>
<br> SO 102 - chodník <,>
<br> S0 103 - parkoviště <,>
<br> S0 104 - místní komunikace <,>
<br> SO 105 - chodník <,>
<br> S0 106 - místní komunikace <,>
<br> SO 107 - chodník <,>
<br> S0 108 - chodník <,>
<br> S0 109 - místní komunikace <,>
<br> S0 110 - chodník <,>
<br> SO 111 - parkoviště <,>
<br> S0 112 - chodník
<br> stavbu vedlejší: SO 301 - dešťová kanalizace
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.162/23,6885/4,7592/1,272/2,570,571,572,6885/17,289/1,6885/1,6885/11,6885/6,6885/12,6885/5,307/11,511/57,513,511/1,6884/2,6846,6886/182,495/1 v katastrálním území Mutěnice.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Stavba obsahuje: STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDÚVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
<br> Projektová dokumentace řeší stavební úpravy místní komunikace a chodníků ulice Školní v obci Mutěnice.Na místní komunikaci bude proveden nový kryt z asfaltového betonu.Šířka komunikace bude sjednocena na 5,0m v celé délce ulice Školní.Budou doplněny chybějící části chodníku v ulici Školní,tak aby chodník tvořil po celé délce ulice souvislou trasu.Mezi ulicemi Pod Topoly...

Načteno

edesky.cz/d/5109532

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mutěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz