« Najít podobné dokumenty

Městys Polešovice - Zápis z úvodního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Polešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis z úvodního jednání (5.63 MB)
<.> 235122011 KM STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,ch: cz 01312774
<br> _ Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Uherské Hradiště Protzkarova 1180,686 01 Uherské Hradiště
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nedakonice s rozšířením do katastrálního území Polešovice
<br> Zápis z úvodního jednání
<br> Datum konání: 15.12.2021 v 16:00 (prezence od 15:30) Místo konání: Kulturní dům v Nedakonicích — Nedakonice 450,687 38 Nedakonice
<br> Účastnící: XXXXXXX XXXXXX (starosta obce Nedakonice),Mgr.XXXX XXXXX (SPÚ,vedoucí Pobočky Uherské Hradiště),Mgr.XXXXXXXX XXXXX (SPU,Pobočka Uherské Hradiště),Mgr.XXXXX XXXXX (SPU,Pobočka Uherské Hradiště) a další účastníci dle prezenční listiny <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj,Pobočkou Uherské Hradiště (dále jen „pozemkový úřad“) svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Nedakonice s rozšířením do části k.ú.Polešovice <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX — starosta obce Nedakonice
<br> Pan starosta obce Nedakonice zahájil úvodní jednání,přivítal všechny přítomné,představil zástupce pozemkového úřadu a seznámil přítomné s předmětem a cílem úvodního jednání <.>
<br> Mgr.XXXX XXXXX
<br> Mgr.Vávra úvodem omluvil nepřítomnost zástupce zpracovatelské f|rmy GB-geodezie,spol.s r.o.Ing.Tomáše Buchmaiera z důvodu nemoci <.>
<br> Úkolem úvodního jednání je seznámit účastníky řízení s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav,s průběhem řízení o pozemkových úpravách,a především právy a povinnostmi,se kterými do řízení účastníci vstupují <.>
<br> Podle ust.% 2 zákona o pozemkových úpravách se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají p...

Načteno

edesky.cz/d/5109403

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Polešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz