« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva kraje
12.01.2022 KUUK/006498/2022
<br> Illlllllllll |||lllllllllllll||||lll|ll|||ll||||||
<br> Kuuke5861c64ab
<br> šlng.Jan Schiller; zhejtmanZ
<br> Datum: 12.1.2022 Číslo jednací: KUUK/006498/2022
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> vsouladu s š 40 odst.1 č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám 12.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> v VI.volebním období 2020 — 2024 na pondělí 24.ledna 2022 od 15.00 hodin
<br> do konferenčního sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje <,>
<br> Velká Hradební 3118/48,Ústí nad Labemš
<br> &
<br> Příloha _ Program 12.zasedání Zastupitelstva Usteckého krajeŠ
<br> strana 1 / 1
<br> 12.01.2022 KUUK/006486/2022
<br> IIIKIUIUILIjjj!IlllllllllllllillillllíllllIllillí
<br> ' Ústecký kraj
<br> Program
<br> na 12.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,VI.volební období 2020 - 2024 dne 24.1.2022 od 15:00 hodin v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje <.>
<br> Blok:
<br> 01 Zahájení,určeni zapisovatelů
<br> Blok: 02 Schválení návrhové a volební komise
<br> Blok: 03 Volba ověřovatelů
<br> Blok: 04 Schválení programu
<br> Blok: 05 Pravidelné body
<br> 5.1 Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> 5.2 Kontrola plnění usnesení
<br> 5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
<br> 5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> Blok: 06 Blok Ing.Jana Schillera,hejtmana Ústeckého kraje - INF
<br> 6.1 Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Usteckého kraje"
<br> Blok: 07 Blok Ing.Jana Schillera,hejtmana Ústeckého kraje — LP
<br> Blok: 08 Blok Ing.Jana Schillera,hejtmana Ústeckého kraje — Ostatní
<br> Blok: 09 Elo-k lng.Lubomíry Mejstříkové,CSc <.>,MBA,1.náměstkyně hejtmana Ústeckého
<br> raje - ZP
<br> Blok: 10 Blok PaedDr.Jiřího Kulhánka,náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV
<br> 10.1 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
<br> 10.2 Dotační program „Podpora...

Načteno

edesky.cz/d/5109341

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz