« Najít podobné dokumenty

Obec Dřetovice - Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřetovice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřetovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
mw v DRETOVICÍCH
<br> Krajský úřad Středočeského kraje - 4457414141144:.<.>.<.>.<.> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY - 2 ]2 mm Pv'l
<br> Zborovská 1 ].<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 097583f2020/Kp3K ' Stejnopis č.pó Spisová značka: SZ__08265 Q/ÉÍJEIJ/K USK
<br> Zápis „z.-„dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce DŘETOVICE IČ 00234338
<br> za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Dřetovice za rok 2020 bylo zahájeno dne 22.07.2020 doručením oznámení 0 zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 02.12.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dřetovice Dřetovice 2 273 42 Stehelčeves
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.Obec zastupovaly: XXXXXX XXXXX - starostka
<br> XXXXX XXXXXXXX - místostarostka Milena Seílová,DiS.- účetní Ivapa Kršková — pokladní — asistentka
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to: v - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hosp...

Načteno

edesky.cz/d/5109295

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřetovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz