« Najít podobné dokumenty

Město Sezimovo Ústí - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí odboru Kanceláře tajemníka MěÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sezimovo Ústí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

otevřít dokument
MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ www.sezimovo-usti.cz
IČ: 00252859 Dr.E.Beneše 21 E-mail: posta@sezimovo-usti.cz
DIČ: CZ 00252859 391 01 Sezimovo Ústí Datová schránka: h76j9ss
Č.účtu: 7200005553/8040 Tel.: 381 201 111 Fax: 381 263 179
<br>
<br>
MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ
Tajemník MěÚ
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br>
Město Sezimovo Ústí zastoupené tajemnicí Městského úřadu Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové
řízení na pracovní místo
<br>
VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘE TAJEMNÍKA MĚÚ SEZIMOVO ÚSTÍ
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Sezimovo Ústí,Dr.E.Beneše 21,391 01 Sezimovo Ústí
<br> Platová třída pracovní pozice dle nař.vl.č.341/2017 Sb.: 12
<br> Předpokládaný nástup: 01.02.2022,případně dle dohody
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Úvazek: 40 h / týden
<br> Popis pracovního místa (nejedná se o taxativní výčet):
<br> - vedení samostatného útvaru – odboru Kanceláře tajemníka MěÚ <,>
- plnění úkolů právníka úřadu zejm.výkon dozoru nad zákonností právních předpisů města
<br> Sezimovo Ústí,zpracování právních výkladů a stanovisek v působnosti města Sezimovo Ústí <,>
zajištění přípravy či kontroly právních úkonů města Sezimovo Ústí a jeho příspěvkových
organizací,řešení věcně a právně složitých případů a zastupování města Sezimovo Ústí v soudních
sporech <,>
<br> - zajištění přestupkového řízení <,>
- výkon pověřence pro ochranu osobních údajů <,>
- správa místního poplatku z ubytovací kapacity a poplatků z výherních hracích přístrojů <,>
- spolupráce na tvorbě a aktualizaci obecně závazných vyhlášek a nařízení <.>
<br>
<br>
Základní předpoklady pro funkce (§ 4 zákona č.312/2002 Sb.):
<br> - fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
- způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) <,>
- bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb.<,>
- ovládání jednacího jazyka <,>
- splnění dalších předpokladů pod...
otevřít přílohu
Vzor č.1
<br>
<br>
Souhlas s evidováním osobních údajů
<br> V souladu se zákonem č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů,souhlasím,aby osobní údaje
<br> uvedené v mé přihlášce a v přílohách k výběrovému řízení byly městem Sezimovo Ústí evidovány za
<br> účelem případného možného zaměstnání na této organizaci,a to do skončení výběrového řízení.Po
<br> skončení výběrového řízení budou poskytnuté přílohy,nevyzvednu-li si je osobně do 30 dnů ode dne
<br> oznámení výsledků výběrového řízení,skartovány <.>
<br>
<br> Přihlašuji se na obsazení místa
<br> ………………………………………………………………….………………………………………….<.>.……………………………………………
<br> …………………………………………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne ………………………
<br>
<br> Jméno,příjmení,titul …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……………….……………………
<br> bytem ( ulice číslo ).………………….<.>.….<.> …………………….……………………………………….<.>
<br> (město PSČ ) ………………….<.>.………………………………………………………………….<.> ………… <.>
<br> podpis …………………….<.>.…………………………………………………………………………………… <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V ………………………….……………………….<.> dne ……………………………………… <.>

Načteno

edesky.cz/d/5109292

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sezimovo Ústí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz