« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 03/2022 na obsazení pracovního místa účetní ekonomického odboru 14.01.2022 - 02.02.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21.pdfpdf150.46 KB
IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
<br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města Havířova,Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS Č.j.:
<br>
<br>
<br>
ZE DNE:
<br>
<br> NAŠE Č.j.: MMH/16030/2022
NAŠE Sp.zn.:
<br>
<br> POČET LISTŮ DOPISU: 3
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> FAX: 596 803 350
<br> E-MAIL: tajekan@havirov-city.cz
<br>
<br> DATUM: 2022-01-14
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.3/2022
<br>
Tajemník Magistrátu města Havířova vyhlašuje výběrové řízení č.3/2022 na obsazení
<br> pracovního místa účetní ekonomického odboru <.>
<br>
<br> 1.Zaměstnavatel:
<br> Statutární město Havířov,Magistrát města Havířova <.>
<br>
<br> 2.Druh práce:
<br> Zajišťování účetních prací statutárního města Havířova a metodické pomoci a odborného
<br> poradenství v oblasti účetnictví příspěvkových organizací <.>
<br>
<br> 3.Místo výkonu práce:
<br> Havířov-Město,Svornosti 86/2 <.>
<br>
<br> 4.Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> - státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR <,>
<br> - věk minimálně 18 let <,>
<br> - způsobilost k právním úkonům <,>
<br> - bezúhonnost <,>
<br> - ovládání jednacího jazyka <,>
<br> - minimálně vyšší odborné vzdělání <.>
<br>
<br> 5.Požadavky pro vznik pracovního poměru:
<br> - vzdělání ekonomického zaměření výhodou <,>
- orientace v právních předpisech: zejména zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vyhláška MF ČR
<br> č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,včetně
<br> prováděcích právních předpisů pro vybrané účetní jednotky,zákon č.235/2004 Sb <.>,o XXXX
<br> z přidané hodnoty,zákon XXX/XXXX Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> zákon 586/1992 Sb <.>,České národní rady o daních z příjmů <.>
<br> - znalost účetnictví územně samosprávných celků,příspěvkových organizací nebo
rozpočtových organizací <,>
<br> - dokonalá zn...

Načteno

edesky.cz/d/5109149

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz