« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ, ODBOR DOPRAVY A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ, ODBOR DOPRAVY A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB.pdf
v „ MĚSTSKÝ-ÚŘAD TŘEBÍČ Treblc Odbor dopravy a komunálních služeb
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br> Č.j.: ODKS 100058/21 - SPIS 240/2022/PJ V Třebíči 10.01.2022
<br> VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX TELEFON: XXX XXX XXX E-MAlL: jarmila.prokesova©trebic.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb (dále jen „správní orgán“),příslušný dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích,a dále podle ust.5 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“),po předchozím projednání a písemném stanovisku č.j.KRPJ-125713-1/ČJ-2021-1600DP-AUG vydaném dne 26.11.2021 dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,KŘ policie Kraje Vysočina,územní odbor vnější služby,dopravní inspektorát Třebíč ve smyslu 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu <.>
<br> Správní orgán v souladu s ustanovením & 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč,umístěním souboru dopravních značek v rozsahu grafických příloh,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Důvod: označení pracovních míst žadatele při provádění údržbových a dalších prací podobného charakteru dle přiložených obecných schémat B/1,B/2,B/5.1,B/8,B/9,B/24,B/25.1,C/2,C4,C/6,C/11,C/13,C/14 v souladu s obecnými schématy uvedenými v TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
<br> Platnost stanovení: od 1.4.2022 do 31.3.2023
<br> O přechodnou úpravu provozu požádal navrhovatel - Krajská správa a údržba silnic Vyso...

Načteno

edesky.cz/d/5109047

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz