« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Lhota - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.1/2022 hlavní účetní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.1/2022 hlavní účetní 
1/2
<br>,i? Statutární město Ostrava ig JIP úřad městského obvodu Plesná “\“ tajemník
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.1/2022 Tajemník Uřadu městského obvodu Plesná vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci UMOb Plesná
<br> Druh práce: Referent tinančního úseku (hlavní účetní)
<br> Qarakteristika vvkonávané práce:
<br> - komplexní vedení účetnictví účetní jednotky (městského obvodu),koordinace účtování o stavu,pohybu,rozdílu majetku a závazků,o nákladech a výnosech,o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní uzávěrky a vedení účetních knih
<br> — zabezpečení pokladní agendy úřadu <,>
<br> — vedení agendy místních poplatků <,>
<br> - spolupráce při kontrolách <,>
<br> - rozpočet městského obvodu,včetně přípravy,čerpání,sledování,pínění atd <.>
<br> - pokladní agenda
<br> Místo výkonu práce: ÚMOb Plesná,chroslavícká 8318,725 27 Ostrava-Plesná Počet obsazovaných míst: 1
<br> Zařazení: úředník
<br> Požadované vzdělání:
<br> úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru v magisterském studijním programu či vysokoškolském vzdělání v bakalářském studijním programu (VŠ výhodou) <.>
<br> Platové zařazení:
<br> 10.platová třída podle délky uznané praxe,v souladu s nařízením vlády č.341/20i7 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,s možností přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoníku práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> Délka pracovního poměru: doba určitá — zástup za dlouhodobou nemocenskou Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení
<br> Předpoklady:
<br> Praeovníkem finančního úseku se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem,který má v ČR trvalý pobyt),je Způsobilé k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a Splňuje předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem „„ lustrační zákon (nevztahuje se na uchaze...

Načteno

edesky.cz/d/5108588

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz