« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Radvanice a Bartovice - 004.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Radvanice a Bartovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

004.pdf
Statutárníměsto Ostrava JZ; ] /!MI'ŽÍ/ ŽL Já? a "
<br> Úřad městského obvodu Krásné Pole tajemnice
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Druh práce: pracovník finančního úseku (hlavní účetní) Počet obsazovaných míst: 1 Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Ostrava—Krásné Pole Zařazení: úředník Charakteristika práce:
<br> - komplexní vedení účetnictví účetní jednotky (městského obvodu),koordinace účtování o stavu,pohybu a rozdílu majetku a závazků,o nákladech a výnosech,o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih
<br> — zabezpečení pokladní agendy úřadu
<br> — vedení agendy místních poplatků
<br> —— spolupráce při kontrolách
<br> - vymáhání pohledávek
<br>.<.> spolupráce v záležitostech energií městského obvodu
<br> Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a následně rodičovskou: dovolenou,celkový předpoklad 3 roky).<,>
<br> Předpoklady pro výkon pozice:
<br> pracovníkem finančního úseku se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem,který má v ČR trvalý pobyt),je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednacílazyk a dosáhla věku 18 let
<br> Kvalifikační předpoklady:
<br> úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru v magisterském studijním programu či vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu Jiné požadavky:
<br> — maximální samostatnosti při řešení úkolů,zodpovědnost
<br> — aktivní znalost práce na PC (MS Office,Ginis)
<br> — chuť učit se novým věcem
<br> - znalost předpisů zákona o účetnictví,zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
<br> zákona o XXXX z přidané hodnoty
<br> Výhodou: — praxe v oboru
<br> -.praxe ve veřejné správě — zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č.512/2012 Sb <.>,o zvláštní odborné
<br> způsobilosti úředníků územních samosprávných celků - řidičské oprávnění skupiny B "
<br> Předpokládané datum vznik...

Načteno

edesky.cz/d/5108434

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Radvanice a Bartovice
24. 01. 2022
24. 01. 2022
24. 01. 2022
24. 01. 2022
18. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Radvanice a Bartovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz